Начало | За нас

За нас

„ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ“ е интерактивна социална медия. Създадена и поддържана от „Делта Шипинг Сървисис“ ЕООД. Всички права върху лога, име на медията, домейн и прочие са със запазени по надлежния ред права, защитени с патенти.

Медията е свободна и преследва идеологията за прозрачност, достоверност и свобода на словото. С поглед към проблемите на обществото и желание за принос, медията се ангажира с развиването и подкрепата на обществено значими инициативи.

„ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ“ е интерактивна социална медия, отворена за всички желаещи да изразят публично във виртуалното пространство своята гражданска позиция. Винаги и само в полза на обществото!

Ние се осмелихме да бъдем независими и да защитаваме идеите си, против утвърденото статукво на поръчковите медии, защитаващи определени кръгове. Готови сме да дадем възможността за изразяване на Вашата лична позиция, защото искаме Вие – нашите читатели да бъдете тези, които упражняват „четвъртата власт“, властта на медиите. Коректив на законодателна, съдебна и изпълнителна власт.