Начало | Социална политика

Социална политика

ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ

Медийния проект „ ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ “ е създаден с цел подкрепа на обществено значими каузи, в полза на всеки поел дръзновението да направи нещо градивно за българската общественост.

Интерактивната социална медия „ ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ “ представя безплатно своята подкрепа, изразяваща се в публикуване и разпространяване на информация за културни и научни събития. Популяризиране и подкрепа на благотворителни инициативи и пр.

Всеки може да потърси БЕЗПЛАТНА медийна подкрепа, ако преследва безкористна и чиста, обществено значима кауза!

„ ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ “ предоставя своята медийна подкрепа за:
– Културни събития и инициативи;
– Научни събития и инициативи;
– Спортни събития и инициативи;
– Млади музиканти и артисти;
– Самодейни театрални, музикални и вокални групи;
– Популяризиране на изкуство и творци;
– Инициативи за създаване и подкрепа на приюти за животни, зоопаркове и пр.

Защо го правим
Спортистите, учените и артистите са „войници в мирно време“! Те носят слава и победи на световната културна арена всеки ден, те издигат нацията в международен план.
Ние се чувстваме длъжни да подкрепяме силните. Защото, не е страшно когато човек живее нищета, страшно е когато нищетата живее в човека.

Политика и социална отговорност
„ ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ “ заявява отвореността си за безпрепятствено и безплатно публикуване на позиции и опозиции на отделни политици, но не и на политически партии.
Цените на хляба и водата са резултат от политиката, затова разглеждаме политиците като отговорни пред народа и им предоставяме възможност да изкажат своите позиции.

Ограничения
„ ЧЕТВЪРТА ВЛАСТ “ се въздържа и отказва:
– Помощ в търсенето на изчезнали самолети;
– Грандиозни сензации около ПТП, социални несправедливости и пр.;
– Критикуване на неграмотни ученици и студенти (образователната система и преподавателите правят изключение);
– Подкрепа на групи, преследващи облага, прикрита и прокарана, чрез политики за етнически, религиозни и малцинствени „несправедливости“.