Начало | Общество | Обществен живот | Утвърден е план за по-доброто управление на популацията на вълка

Утвърден е план за по-доброто управление на популацията на вълка

 

Утвърден е План за действие за европейския вълк, на основание на Закона за биологично разнообразие, съобщиха от пресцентъра на министерството на околната среда и водите (МОСВ). Планът е приет чрез решение на Национален съвет по биологично разнообразие и е окончателно утвърден от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

Планът стъпва на разбирането да се минимизира конфликтът човек – вълк, посочват от МОСВ. Необходимо да се повиши ангажираността и взаимното сътрудничество на заинтересованите страни за по-доброто управление на популацията на вълка, за да се осигури дългосрочното съществуване на вълка в България.

Със заповед на министъра на земеделието ще се сформира постоянно действаща национална комисия за вълка с представители на министерството на земеделието, министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция по околна среда, научни институти и университети, ловни организации, природозащитни организации.

Националната комисия за вълка ще обсъжда и ще взема решения по отношение на всички важни въпроси, които се отнасят до управление на популацията на вълка в България (мониторинг, режими на ловуване, опазване на местообитанията и други). Ще бъдат провеждани социологически проучвания сред различни групи от обществото за отношението и знанията относно вида изпълнение на законодателството, ще бъдат прилагани различни икономически инструменти за извличане на полза от присъствието на вида в България и ще се следи за изпълнение на законодателството.

Комисията ще работи за минимизиране на конфликта човек – вълк и ще осъществява различни дейности, целящи по-добро управление на популацията на вида в България.

Планът за действие предвижда да се обяви период на забрана за лов на вида в периода 1 април – 30 юни. Причините за това са напреднала бременност при женските в този период; периодът на раждане и отглеждане на малките; потенциално увеличаване на щетите на домашни животни, ако бъде убит възрастен индивид в ранен етап на отглеждане на малките; ограничаване на факторите, които създават предпоставки за увеличаване на инбридинг и/или хибридизация на вълка с домашното куче. В рамките на периода на забрана за лов обезщетения за щети, нанесени от вълка, ще бъдат изплащани от Министерството на околната среда и водите чрез предстояща промяна на Закона за лова и опазване на дивеча.

Планът за действие е публикуван на страницата на МОСВ.

Източник: БТА