Начало | Общество | Култура | Пет старозагорски културни института получават финансиране от Национален фонд „Култура“ за реализиране на проекти през новия творчески сезон

Пет старозагорски културни института получават финансиране от Национален фонд „Култура“ за реализиране на проекти през новия творчески сезон

 

Държавен куклен театър, Държавна опера, Градска художествена галерия, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Драматичен театър „Гео Милев“ в Стара Загора ще получат финансиране за реализиране на проекти, информират от пресцентъра на Община Стара Загора. Средствата ще бъдат осигурени от Програмата за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд „Култура“. Подадени са 133 кандидатури от цялата страна, от които 108 са одобрените за финансиране, сред които са и старозагорските институти.

Кукленият театър кандидатства с проект за иновация, поставяйки за основен фокус експериментален спектакъл по текстове на Вапцаров. Проектът включва създаване на спектакъл от дебютиращ режисьор и провеждането на предварителен двуседмичен уъркшоп, обучение в областта на мениджмънта и маркетинга за повишаване компетенциите на екипа, развиване и надграждане дейността, свързана с дигитализацията на кукли от репертоарната програма и подобряване на материалната база. Представена е ясна стратегията за привличане на публика и нейното задържане. Финансирането е в размер на 41 615 лв.

Държавната опера е предложила продукцията „Фауст – опера с кукли“. Тя обогатява репертоара с постановъчно решение, в което е интегрирана класическа драматургия, оперно произведение и куклено изкуство. Екипът на проекта ще развие умения за съвместна работа с представители на различни изкуства в намирането на общи творчески решения и в достигането до нови публики. Финансирането е в размер на 54 000 лв.

Градска художествена галерия е кандидатствала с идея за дигитално представяне на експозициите си. Основната цел на проекта е да се реализира онлайн система, съпътстваща дигитално представяне на авторите в основните експозиции на Галерията, чрез генериране и монтиране на 185 QR кода за общ достъп до интернет страници и информационни бази данни за посетителите след сканирането на изображението със смарт мобилно устройство. Кодовете ще бъдат поставени на видно място до 238 произведения в залите на Галерията. Предвижда се създаване на нов информационен и интерактивен уебсайт на институцията. Финансирането е в размер на 14 600 лв.

Драматичен театър „Гео Милев” е подал проект „Театър за всички, Шекспир за всички“. В него е включено закупуване на техника, която ще позволи адаптирането и реализацията на представлението „Сън в лятна нощ” на откритата сцена на Античния форум. Предвидено е заснемане от местна телевизия – ТВ Стара Загора, с три камери, което ще постигне целта за неговата дигитализация. Заложено е също по време на записите да има снимки и клипчета, които да се използват за реклама, както и провеждане на четири уъркшопа и една практическа работилница за деца и младежи. Финансирането е в размер на 39 936 лв.

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ представи пред програмата идеята за „Колелото на емоциите“. Целта на проекта е преживяването по време на четене да окаже положително въздействие върху живота на децата, като им помогне да развият емоционалната си интелигентност. Акцентира се върху любов, радост, изненада, тъга, гняв и страх, създаването на методология и изграждане на екип от консултанти библиотекари, оказващи подкрепа на деца с техники на приказкотерапията. В осмислянето на словото чрез собствените емоции се включват артисти, художници, писатели и музиканти. Финансирането е в размер на 13 000 лв.

Източник: БТА