Начало | Общество | Наука | Тайните на хипнозата

Тайните на хипнозата

хипноза

Хипнозата е позната от древността, първо в древен Китай, 2600 г.пр.н.е. Уонг Тай пише за лечение чрез думи, след това в древен Рим и древна Гърция където 1200 г.пр.н.е. изграждат така наречените „храмове на съня“. Историята на методът хипноза продължава с по-ярки следи в Древен Египет, от където датират артефакти от 1000 г.пр.н.е., египтяните са използвали форма на лечение, при която лечители говорят, поставяйки ръце върху хора изобразени със затворени очи.

Разбира се, трябва да се отнасяме с особено внимание и разбиране говорейки за храмове на съня и другите практики от древността, форми на днешната хипноза, такава каквато я познаваме днес.

Ключовите елементи – целенасоченото въвеждане в транс и след това подаването на внушения към несъзнаваното със сигурност не са се практикували по начинът, използван от съвременните хипнотерапевти.

Тези примери разказват за еволюцията на един строго научен, лечебен метод, който са познавали добре в древността и са използвали лечебната му сила.

Тайнствената хипноза

В настоящото съвремие (21-ви век) методът хипноза е широко използван за лечение както на психиатрични, така и на психосоматични заболявания в САЩ , Русия, Западна Европа. В САЩ има клиники за хипнотерапия, а в Русия има отделения за лечение на психосоматични заболявания.

За съжаление в края на 90-те години методът хипноза изгуби своето място в България въпреки, че през 70-те и 80-те години на 20-ти век е използван масово в психиатричните клиники из България.

В Законът за народното здраве на България от 1973-та година е регламентирано ползването на методът хипноза, което е яснен белег за статута и сериозността на методът в този период.

За съжаление в момента хипнозата не е толкова позната, изгубила е своето място в университетите и лечението.

Хипнозата се разглежда крайно погрешно през очите на невежеството като нещо мистично, вълшебно, дори магично. Да, това е грешка!

Хипнозата е строг научен метод

Методът хипноза е строг научен метод с утвърдена методология за работа. Да, има тайнство, но то се крие заради начинът й на разпространение. Методът хипноза няма как да се научи само от книга, нито с гледане. Методът хипноза се изучава в майсторски класове, в които специалисти с високо ниво на познание решават кого да допуснат да се обучава. Изучаването на методът хипноза започва с личното преживяване в хипноза, в ролята на хипнотизиран, след това с въвеждане в техниките на методът хипноза и продължава с изучаване на научна литература, описваща физиологичният й аспект – промените, възможностите на тялото и психиката в хипноза. Тези знания са щедро публикувани от световни хегемони в науката като Павлов и Фройд, които са използвали хипноза.

Практиката показва, че около 5% от изучавалите методът хипноза започват да го използват. Неговото научаване бих казал е като карането на велосипед, просто трябва да развиеш умения. Развиването на умения в хипнозата е прагово изискване, но не е достатъчно, ще оприлича хипнозата на скалпел. Това, че хирургът е много добър със скалпелът не е достатъчно, ако не знаете какво да направи в „операцията“. … Изучаването на методът хипноза е път без край.

През 18-ти и 19-ти век методът хипноза получава световно признание от едни от най-влиятелните здравни организации в света. През 1830-та година Джон Елиътсън, президент на Кралското медицинско и хирургическо общество в Лондон, проявява интерес към методът хипноза и използва транс, за да направи 1934 хирургически операции на хора в състояние на хипноза (в хипноза може да се постигне пълно обезболяване).

През 1841-та година официално е въведен термина „Хипноза“, кръстен на гръцкия бог на сънищата „Хипнос“, въведен е от Джеймс Брайд.

През 1952-та година във Великобритания се приема „Закон за хипнотизма и лицензиране на сценичната хипноза“. Днес един от най-скъпите университети в Англия е Колежът по Хипноза.

През 1955-та година „Британската медицинска асоциация“ признава ползата от хипнозата при лечение на определени заболявания и при обезболяване.

През 1958-та година „Американската медицинска асоциация“ официално признава използването на хипнозата като вид терапия.

През 2000-та година изследване с ЕЕГ на университета в Харвард за мозъчната дейност при хора в състояние на хипноза доказва, че има промени и това поддържа аргумента, че става въпрос за специфично състояние на мозъка в хипноза.

Какво представлява хипнозата

Хипнозата е особено състояние на съзнанието, наподобява естествения сън, но психо-физиологично се различава. Дължината на мозъчните алфа вълни се променя, променя се и тяхната амплитуда. Павлов доказва научно със свои изследвания и описва в свои научни трудове, че в състояние на хипноза може да се повлияе на физиологичните процеси в организма и на органите.

В състояние на хипноза се променя пулсът, кръвното налягане, дишането, това са трансови феномени, коиtо не ги предизвиква хипнотизаторът, а несъзнаваното (подсъзнанието) на самият хипнотизиран, под ръководството на хипнотизаторът. Тоест мозъкът е управляващият, а хипнотизаторът води диалог с несъзнаваното (подсъзнанието), води в транса хипнотизираният.

Друг интересен феномен, който е част от промените в хипноза е промяната на съзнанието, критичното мислене изчезва, логиката се променя, хипнотизираният приема директно и безкритично в своето несъзнавано (подсъзнание) прецизно подбраните думи на хипнотизаторът.

Самото състояние на хипноза е лечебно, човешкият мозък има много по-големи възможности, отколкото предполагаме. Хипнозата регулира процеси, регулира състоянието на организма.

Хипнозата се разглежда крайно погрешно през очите на невежеството като нещо мистично, вълшебно, дори магично. Да, това е грешка! Хипнозата е пренебрегвана наука.


д-р Костадинов