Начало | Политика | Полит бисери | Демокрация на „Шведска маса“

Демокрация на „Шведска маса“

Демокрация на "Шведска маса"

Демокрация на „Шведска маса“

Демокрация на „Шведска маса“ или казано друго яче българинът дораснал ли е за демокрация?

Изправен пред така натрапливото двоумение, дали един гладен човек би бил скромен на „Шведска маса“, разхвърлям съждения в същия мисловен конструкт, а именно как човек роден и живял в лишения и ограничения, ще се отнесе към изобилито и безграничността в чисто прагматичен смисъл.

Демокрацията – тази влюбена разсеяност, красива утопия. Представена като политическа система е чудесна за един народ, като осмиваните от всички българи, глупави американци. Да, Америка. Държавата без история, гръмко осмивана заради липсана на будители, патриоти, четници, възстанници и бедната на личности история. Толкова бедна, че всички улици са с номера, а не са кръстени на някой войвода.

Да, Америка. Младата държава с 200 годишна демокрация!

С бърз поглед към безкрайната българска история и с риск да обидя всички съотечественици ще отбележа, че стара България е всъщност на 138 години. Точно толкова, отколкото е свободна. Вече „чувам“ възгласите за ханове, царе, войводи и прочие. Да, 500 години турско робство, наложени върху биологичната закономерност, поставяща категоричната граница от 200 години за промяна на генотипа, еднозначно показва два 200 годишни периода за промяна на генетичния материал и връзката на днешните българи с българите от преди 638 години.

Без съмнение ние сме българи и кръвта на дедите ни тече в нашите вени (а и не самя тяхната), което в зората на 2017-та год. е спорно дали е повод за гордост.

Демокрацията очевидно е работеща обществена система

САЩ са добър пример за работеща демокрация, но зад идеологията “ демокрация “ стои и демократично създадена държава от самоте й поданици с техния труд и възгледи за просперитет. Докато 138 годишна България е държава извоювана с руски танкове. А свободните й собственици са я получили, без да са вложили собствени средства и труд.

Разликата в мисленето – липсващата основа за демокрация

Ето къде се корени разликата в мисленето на демократичният американец и демократичният българин. Първият е създал, а вторит получил демокрация. Американецът е дал за демокрацията, а българинът иска да взема от демокрацията.

И отново примера, с който започнахме „дали един гладен човек би бил скромен на „Шведска маса“, под „Шведска маса“ разбирайте изобилието на общи блага в демократичен строй. Всеки американец е дал равен пай от себе си, за подредбата на американската „Шведска маса“, а българската „Шведска маса“ е подредена с благата на единиците фабриканти и търговци, на които през 1944г. им е отнето всичко. Няма как да пропуснем и заслугите на „Червената армия“.

Неистовата борба за “ демокрация “ и все още неосъзнатата недорасналост на българина

Дори и при най-хубавия сън, чевек се събужда.  Крайно време е и българинът да се събуди, да разтърка замъглениете очички и види невъзможността на този етап от развитието си, по-скоро ниво на „родово-общински строй“  да се надскочи еволюционно и да отиде в строя демокрация.

Демокрация ≠ свободия

Още не е дораснал българинът за демократичния ред, факт е, че в момента бъркаме “ демокрация “ със „свободия“. Наблюдавайки себе си и съгражданите си виждаме, че зад идеята за “ демокрация “ подреждаме своето арогантно, безкомпромисно и нагло поведение. Претендираме за своите права върху свободата, потъпквайки безкомпромисно правата върху свободата на останалите ни съселяни, съграждани, сънародници.

Виждали ли сте гладен човек да е скромен на „Шведска маса“?

Аз, не съм виждал! Добре, а как очаквате човек без изградени навици, култура, капитал и мислене да е скромен, да се самоконтролира в условия на множество изкушения? Или очаквате, че едни гладни, ще изберат демократично най-гладният сред тях за управник и ще го поставят да контролира реда и правата им? И очаквате резултат?

Колкото и да е бил недодялан и порочен политическият, управленският режим преди 89-та година той имаше адекватни на народопсихологията инструменти за регулиране. И не забравяйте, колкото и да сте насъгласни с редовете по-горе, това ваше несъгласие няма да промени недораслостта на обществото за демокрация.

Комунистически сройдемократичен строй

Няма значение дали ще наричаме обществено-политическия строй в България „комунизъм“ или “ демокрация „. За да имаме права, то на нас ни е нужда регулация, желязна ръка в кадифена ръкавица.

Автор: Делян Костадинов
Четвърта власт