Начало | Шаржове | Авторски шаржове | Дарителска SMS кампания „Спаси Държавата“

Дарителска SMS кампания „Спаси Държавата“

SMS кампания "Спаси Държавата"

SMS кампания „Спаси Държавата“

Изненадващо съобщения на финансовият министър разтърси медиите. От 2017 год., гражданите на източно европейска държава няма да плащат данъци. По информация от министерството на финансите, държавният бюджет ще бъде захранван с дарителски SMS-и с текст „Бюджет 2017“ на номер 000 000 000 0!

За всички други нужди на бюджета, свързани със здравеопазване, образование, национална сигурност, култура и други можете да изпращате SMS-и с текст „Спаси Държавата“. Министерството на финансите заяви, че ако от SMS  се генерира прекалено голям финансов приход, водещ до бюджетен излишък, финансовите деривати ще бъдат вложени в оперативна програма „Средства за НПО организации с неизвестен бенефициент“. Средствата ще бъдат изразходвани за нуждите на обществото – предизборни кебапчета, хлебчета, шапки, свирки и други матриали от първа необходимост.

SMS кампания „Спаси Държавата“

Телефонните линии на започналата SMS кампания „Спаси Държавата“ са отворени за дарения. До 16.12.2016г. ще бъдат събирани средства за засегнатите в трагичното събитие. Събитие, случило се при крайно неясни обстоятелства и обяснявано с десетки версии, всички те изключващи вероятността за атентат.

След приключването на кмпанията за възстановяване на градчето, можете да изпращате SMS-и с текст „Спаси Държавата“, събраните средства ще бъдат за компенсиране щетите на собственика на взривните вещества.

Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ продължава и през коледните празници, а събраните средства ще бъдат за нови джипове на бедни държавни служители, заемащи ръководни позиции в разни селски, морски и горски стопанства!

СТАТИЯТА Е ТВОРЧЕСКИ ШАРЖ, НАРИСУВАН С ДУМИ!

ВСИЧКИ ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ С ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЛИЦА И СЪБИТИЯ СА НАПЪЛНО СЛУЧАЙНИ!

Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“Новата SMS кампания „Спаси Държавата“ Новата SMS кампания „Спаси Държавата“