Начало | Бизнес | Анализ | Значителен растеж при специализираните магазини

Значителен растеж при специализираните магазини

специализираните магазини

специализираните магазини

През последните години специализираните магазини в България се развиват успешно, отбелязвайки двуцифрен ръст на похарчените средства на българските домакинства от 26% общо за последните три години – до юни 2016 година

Растежът се движи от привлечените нови купувачи, от значимия ръст на средствата, похарчени в тях, и от по-честото им посещаване от потребителите. Близо 75% от домакинствата в страната са пазарували в специализиран магазин през последните 12 месеца до юни 2016 г. Това е ръст с близо 2 процентни пункта спрямо аналогичния предходен период и индикация, че този търговски формат е много популярен сред българските домакинства.

Ръст в разходите за единично посещение

Разходите на домакинствата при единично посещение в специализиран магазин нарастват средно с 14 процента за последните три години. Тази тенденция е най-силно изразена при аптеките и дрогериите, магазините за цигари и тютюневи изделия, парфюмериите и козметика и магазините за плодове и зеленчуци.

Интересен факт е, че 91% от клиентите на специализираните магазини се връщат в тях за повторна покупка, което говори за силна удовлетвореност на клиентите на този тип магазини.

Въпреки високата конкуренция на пазара за бързообортони стоки, в последните три години специализираните магазини като цяло поддържат стабилно ниво от около 5% пазарен дял при домашното потребление.

С най-голям дял от похарчените средства

Сегментът на специализираната търговия е доминиран в стойност от няколко формата специфични магазини. За последните 12 месеца до юни 2016 г. близо една трета от общите похарчени средствата в специализираните магазини се полага на месарниците. На второ място с близо една пета от реализирания оборот се нареждат дрогериите и аптеките, а малко след тях – на трето място, са магазините за плодове и зеленчуци.

Други популярни специализирани формати са парфюмериите и козметиките, магазините за риба и морски деликатеси, магазините за мляко и млечни продукти (млекарници) и магазините за хляб и печива (хлебарници).

За последната година до юни средно всяко домакинство е направило 34 посещения като се наблюдава ръст, спрямо предходния период. Най-често се е пазарувало в магазините за хляб и хлебни изделия, за плодове и зеленчуци, както и в месарниците.

Средната сума, която българските домакинства харчат на посещение в специализирани магазини е 8.7 лева, което е ръст от 14 процента спрямо предходния анализиран период. Най-много средства на единично пазаруване са отделени при магазините за цигари и тютюневи изделия, в дрогериите и аптеките и в месарниците.

Съществени регионални различия

Социално-демографски при потребителите на специализирани магазини се наблюдават съществени регионални различния – както в отделните части на страната, така и между различните по големина населени места. Над 40% от оборота се генерира в малките и средни градове с население до 100 хил. жители. В тези населени места с най-голям дял е потреблението в специализираните магазини за плодове и зеленчуци, месарниците и магазините за кафе. София съставлява близо една пета от пазара на специализираните магазини. Откроява се високият дял от 50% при магазините за алкохол и напитки, 33% при млекарниците и 24% при магазините за кафе.
Специализираните магазини генерират над 67% от оборота си в Южна България (вкл. София) и 33% в северната част от страната.

Домакинства с месечни доходи над 1000 лева

Повече от половината оборот в сегмента на специализираните магазини се пада на домакинствата с доходи над 1000 лева месечно. Най-предпочитани са магазините за цигари и тютюневи изделия, за алкохол и напитки и млекарниците.

Домакинствата, в които няма деца до 14 годишна възраст, генерират близо 80% от оборота на специализираните магазини. Сред този тип потребители на най-голям интерес се радват магазините за цигари и тютюневи изделия, магазините за кафе и хлебарниците.

Перспективи за добро развитие

В заключение може да обобщим, че специализираните магазини са важен канал за пазаруване, посещаван от голяма част от българските домакинства. В последните години специализираните магазини успяват да привлекат нови купувачи и все по-голяма част от похарчените средства в търговията с бързооборотни стоки. В много региони на страната и в големите градове специализираните магазини затвърждават своята позиция като важен канал на пазара с перспектива за добро бъдещо развитие.

Автор: Весела Калчишкова, Димитър Начев, GfK България
Регал