Начало | Бизнес | Анализ | Износът на България се увеличава с 4 на сто през 2015 година

Износът на България се увеличава с 4 на сто през 2015 година

Износът на България

Износът на България

През 2015 г. са изнесени стоки за 44 949.5 млн. лв. и спрямо 2014 г. износът се увеличава с 4 на сто, показват окончателни данни на Националния статистически институт, съобщи БТА. При сравняване на месечните данни за 2015 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през март (24.4 на сто), а най – голям спад – през септември (7.5 на сто).

Внесените стоки (по цени CIF) през 2015 г. са за 51 549.0 млн.лв., или с 0.9 на сто повече от предходната година. При сравняване на месечните данни за 2015 г. с данните за съответния месец на 2014 г. най-голям ръст при вноса се наблюдава през март (13 на сто) , а най-голям спад се отчита през септември ( 12.3 на сто).

Външнотърговското салдо ( износ FOB – внос CIF ) за 2015 г. е отрицателно и е в размер на 6 599.5 млн. лв., което е с 1 264.4 млн. лв. по – малко от салдото за 2014 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за 2015 г. е на стойност 4 064.6 млн. лева.

През 2015 г. износът на България за страните от ЕС се увеличава със 7.9 на сто спрямо предходната година и е в размер на 29 049. 4 млн. лева. Вносът на България от страните от ЕС през 2015 г. се увеличава с 5.2 на сто спрямо предходната година и е на стойност 33 157.2 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България със страните от ЕС е отрицателно и е в размер на 4 107.8 млн. лв. за 2015 година.

През 2015 г. износът на България за трети страни намалява с 2.5 на сто спрямо предходната година и е на стойност 15 900.1 млн. лева. Вносът на България от трети страни през 2015 г. намалява с 6.1 на сто спрямо предходната година и е в размер на 18 391.8 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни е отрицателно и е в размер на 2 491.7 млн. лв. за 2015 година.

Regal