Начало | Икономика | Национална | Парламентът прие на първо четене отпадане на ДДС върху дарени храни

Парламентът прие на първо четене отпадане на ДДС върху дарени храни

ДДС

Парламентът прие единодушно на първо четене отпадане на ДДС върху дарени храни и хранителни стоки. Това стана с приемане на промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесени от депутати от Реформаторския блок (РБ), съобщи БТА.

Измененията предвиждат въвеждането на лимит на даренията на храни с изтичащ срок на годност. Стойността им за една календарна година трябва да е в общ размер на не повече от 0,5 процента от годишния оборот на данъчно задълженото лице – дарител, а датата на дарението да не е по-рано от 30 дни преди изтичане на срока на годност на съответните хранителни стоки.

В мотивите на вносителите се посочва, че целта на промените е облекчаване на режима на облагането с ДДС на дарения на хранителни продукти с наближаващ срок на годност в полза на организация за общественополезна дейност с предмет на дейност „хранително банкиране“ в полза на уязвими групи от хора, или лица, които предоставят социални услуги и грижи за такива групи.

Чрез въвеждането на еднакво данъчно третиране на даренията на хранителните стоки и на бракуването им ще се стимулира даряването на храна и хранителни продукти в полза на различни уязвими групи, смятат вносителите. Предвижда се стриктен режим на контрол върху този вид дарения, както и разписване на санкции за нарушителите, затова не се очаква негативен финансов ефект върху държавния бюджет или злоупотреби, посочват още те.

Председателят на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянова (ГЕРБ) каза, че предложението е добро, но трябва да се направи много задълбочен анализ и да се предложат текстове и механизми, които да минимизират възможността да се направят „прекрасни крадени пари“. Според нея трябва да се сложи праг на процент от оборота или до сега отчетените от търговец бракувани храни. Стоянова смята, че Законът за ДДС е най-малкият проблем, по-важно е как ще бъдат регламентирани и контролирани хранителните банки, както и на кого ще се разпределят храните.

Жельо Бойчев от „БСП лява България“ определи законопроекта като стъпка в правилната посока, но посочи, че между първо и второ четене ще направят предложения за избягване на злоупотреби. Той посочи, че от БСП имат резерви към механизма, предлаган от вносителите, и ще търсят по-засилена роля на социалното министерство и на Агенцията по социално подпомагане.

Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт каза, че този законопроект не само няма да ощети държавния бюджет, а неговото прилагане ще спести много разходи. Според него обаче, 0.5 процента от общия оборот не е достатъчно и трябва да бъде поне около два процента.

Петър Чобанов от ДПС заяви, че не всички аспекти са добре оценени и липсва контролен механизъм срещу злоупотреби. Според него се отварят няколко врати – с данъчни инструменти да се прави данъчна политика и се отваря дебат за други преференции.

Регал