Начало | Икономика | Световна | Понижение на икономическото доверие в ЕС и в България през август

Понижение на икономическото доверие в ЕС и в България през август

европа 5

Икономическото доверие в Европейския съюз се влоши през август до близо двугодишно дъно, като в същото време данните на ЕК за България отчитат по-скромно понижение на икономическото доверие от многогодишния връх, достигнат месец по-рано.

Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, падна през август до 103,8 пункта от 104,7 пункта през юли, достигайки най-ниско ниво от септември 2014-а година насам.

Влошаването на този важен индекс за ЕС обаче е малко по-сдържано, отколкото в еврозоната, тъй като индексът на икономическото доверие във Великобритания отчита през август известен отскок до 104,0 пункта след драматичния му срив през юли до 102,6 пункта (най-ниско ниво от юни 2013-а година) като първа реакция на решението за Brexit.

Последното проучване на Европейската комисия отчита влошаване на доверието във всички основни сектори на икономиката. Индексът, измерващ доверието в индустриалния сектор на ЕС, се понижи до -4,2 пункта от -2,6 пункта през юли; индексът, оценяващ доверието в сектора на услугите – до 8,6 от 9,0 пункта; този, оценяващ доверието в търговията на дребно – до -0,2 пункта от 1,0 пункт през юли и индексът, определящ доверието в строителния сектор – до -16,0 от -13,5 пункта.

Влошаване регистрира и потребителското доверие в 28-те страни – членки на ЕС, като през август този индекс се понижи до -7,8 пункта от -7,7 пункта през юли, докато аналогичният индекс за Великобритания отскочи през август до -7,5 пункта от неговото дъно от -9,2 пункта, ударено месец по-рано.

Според Европейската комисия важният показател за икономическото доверие на България също отбелязва известно влошаване, но доста по-скромно от това за целия ЕС. Индексът на доверие в българската икономика се понижи през август до 105,3 пункта, но след като през юли нарасна до 105,9 пункта, достигайки най-високо ниво от октомври 2008-а година насам – когато стартира световната финансова и икономическа криза. По този начин индексът на икономическото доверие в нашата страна остава стабилен над важното ниво от 100 пункта за деветнадесети пореден месец, след като в края на 2014-а успя да изплува за пръв път над това водоразделно ниво.

Повечето индекси за отделните сфери на българската икономика също бележат понижение. Повишение до 17,8 пункта от 16,2 пункта през предходния месец отчита единствено индексът, оценяващ доверието в търговията на дребно, докато индексът, измерващ доверието в индустриалния сектор, се понижава през август до -1,4 от -1,1 пункта, индексът за сектора на услугите – до 9,6 от 9,7 пункта, а индексът в строителството – до -24,3 пункта от -19,0 пункта.

Подобно на данните за целия ЕС, последното проучване на ЕК отчита влошаване и на индекса, измерващ потребителското доверие в България през август до -26,8 пункта от -25,4 пункта през предишния месец, което беше негово най-високо ниво от септември 2008-а година

Данните на Европейската комисия за България не се различатват съществено от подобно проучване на Националния статистически институт, оповестено в понеделник, според което общият показател на бизнес климата стабилизира на равнището от юли и недалеч от близо 8-годишния връх на показателя, достигнат през юни.

БНР