Начало | Икономика | Национална | Държавата отпусна над 7.2 млн. лева за регионални програми за заетост

Държавата отпусна над 7.2 млн. лева за регионални програми за заетост

безработен

Правителството разпредели между всички области в страната 7 207 200 лв., предназначени за регионални програми за заетост през годината, съобщи пресслужбата на МС.

Със средствата ще се осигури заетост за около 2200 безработни за период до шест месеца. Разпределението се регламентира с изменения в Националния план за действие по заетостта, които отразяват последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за прилагането му.

Финансирането на регионалните програми за заетост за всяка област за 2016 г. се определя според средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни през 2015 г., както и по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Съгласно критериите най-много средства ще получат областите Враца (403 671 лв.), Пловдив (369 840 лв.), Монтана (367 800 лв.), Видин (361 576 лв.) и Плевен (359 867 лв.).

Според друга промяна в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. средства за подкрепена заетост ще се отпускат само за безработни с трайни увреждания.

Предложените промени ще се финансират от предвидените за Министерството на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда, които за годината са 73 млн. лева

 

Регал