Начало | Общество | Образование | Кабинетът определи 12 защитени специалности в университетите

Кабинетът определи 12 защитени специалности в университетите

МОН 2

Правителството определи като „защитени” 12 специалности, по които да се провежда обучение във висши учебни заведения.

Според Закона за висшето образование „защитени специалности“ са тези, за които липсва заявен интерес, но съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за страната, обучението е по уникална учебна програма или се осъществява само в едно държавно висше училище. Поддържането на тези специалности е и в изпълнение на задълженията на България по подписани двустранни спогодби.

В списъка са включени специалностите арабистика, арменистика и кавказология, индология, иранистика, китаистика, кореистика, новогръцка, португалска, румънска и унгарска филология, японистика и хебраистика (еврейски език и култура).

За издръжката на обучението по защитените специалности е предвидено допълнително финансиране, обясниха от Министерски съвет.