Начало | Новини | Национални | Започва прием на проекти по Национален иновационен фонд

Започва прием на проекти по Национален иновационен фонд

Национален иновационен фонд

Национален иновационен фонд

Национален иновационен фонд (НИФ) към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява осма конкурсна сесия, съобщиха от Агенцията, цитирани от БТА.

Приемът на проектните предложения към Национален иновационен фонд започва от 30 септември и ще продължи до 31 октомври 2016 г. Допустимите области са Мехатроника и чисти технологии; Информационни и комуникационни технологии и информатика; Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните технологии. 

Няма да се подпомагат проекти в сектора на рибарството и аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти, закриването на неконкурентоспособни въглищни мини. С проектни предложения могат да кандидатстват всички регистрирани дружества, съгласно Търговския закон.

Срокът за изпълнение е 18 месеца, в сравнение с 36 месеца досега, тъй като три години е прекалено дълго време да се реализира иновацията и в последствие да се търси начин за внедряване, уточняват от агенцията.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за научноизследователски развойни проекти е до 500 000 лв. Средствата, които фондът предоставя, са изцяло национални, които се отпускат като помощ, съгласно Закона за държавните помощи. Агенцията предвижда на 30 август да представи пред научната общност и бизнеса условията за кандидатстване.

Информация и необходимите документи могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията.