Начало | Политика | Актуално | Кабинетът приема Стратегия за децентрализация до 2025г.

Кабинетът приема Стратегия за децентрализация до 2025г.

заседание на мс

На редовното си правителство заседание днес, Министерски съвет ще приеме Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и програмата за нейното изпълнение за три години напред.

Министрите ще одобрят и Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г. Друго решение, което ще вземе кабинетът е за изменение на Националния план за действие по заетостта през 2016 г.

Министърът на финансите Владислав Горанов внася проект на решение за предложение за директор за Република България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка. Министрите ще променят и тарифата за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Министърът на отбраната Николай Ненчев е внесъл проект на решение за увеличаване на капитала на „Терем” ЕАД – София, с непарична вноска.

В дневния ред на министрите влизат и няколко точни за промяна на собствеността на няколко имота частна държавна собственост и публична държавна собственост. Кабинетът ще предостави имот за управление на МВР и ДАНС.

Месец преди началото на новата учебна година за студентите Министерски съвет ще разгледа и проект на постановление за изменение и допълнение на наредбата за ползване на студентските общежития. Проектът е внесен от вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева.

Министрите ще одобрят и становища по две конституционни дела от тази година – едното за установяване на противоконституционност на част от разпоредбите от Кодекса за социално осигуряване, а другото за установяване на противоконституционност за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор.

Източник: БГНЕС