Начало | Общество | Обществен живот | Международен симпозиум “ФОРМА” в Трявна

Международен симпозиум “ФОРМА” в Трявна

Няма да направя никакво прозрение ако кажа, че смисълът на живота е скрит и се проявява във форми. Смисълът става видим чрез материята и нейните свойства, подчинени на физичните закони. Вероятно, смисълът е онова вътрешно движение, което носи и дава живот на телата, формите и материята във времепространството. Смисълът изисква усилие и търсене, и тези постоянни, скрити копнежи у човека, го повеждат към творчество. Смисълът вече е духовна категория, той е скрит логос, който се проявява във формата. Всяка форма е живот, свидетелство, път. Смисъл и форма съжителстват, те се обясняват един друг и взаимно се обемат. Формата може да се изменя, променя, така, както смисълът да се изкривява. Вечна е само енергията, димиургичното начало. Тогава всяка форма съдържа в себе си енергията и е изведена за живот от нея.

Творческата енергия за поредна година събра в Трявна от 12-ти до 21-ви този месец, в базата на художественото училище “Тревненска школа”, утвърдени творци и млади автори, в рамките на симпозиума с международно участие “Форма”. Организатори на форума са:

НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна, Съюз на българските художници, София, Община Трявна, Национален дарителски фонд „13 века България”. Енергията и изкуството като нейна еманация, диалогът, срещата – са вече сериозни аргументи, които нареждат и утвърждават Трявна в челните редици на големите художествени прояви. Трявна е не просто град-домакин и град, богат на традиции, а град вдъхновяващ творческите начала. Симпозиумът е проява на една търсеща и свободна енергия, която ни докосва чрез формата, и така я изразява; той е свободно поле на чувства, мисли, желания. Негови отличителни черти са експериментът, волята за дълбочина, дълбоката емоционалност, богатството от смисли. Свободната енергия струи, среща друга, влияе й, взаимно се обогатява и развива чрез чувствителността на младите автори и житейската зрялост на вече утвърдените. Свободата в изкуството е най-чистата и истинска свобода.

Художествена галерия “Гъбенски”, която приюти завършените творби на автори, се изпълни с един богат, художествен език, чрез който мисъл и чувство се укротяват във форма, а материята – в смисъл.

В изложбата са представени оригинални пластични решения, от които лъха експеримент, новаторство, авангард, експресивност, емоционалност, сложен душевен свят. Във всички творби струи езикът на чувствителността, която търси и изследва, назовава и провокира. Истински празник за сетивата. Енергията застива в изразителност, жест, игра, символика.

По-младите автори, – Ива Савчева, Галина Динева, Деница Тодорова, Валерия Годара, Петко Недялков, Николай Мартинов, Радан Косов, Никифор Апостолов, Боян Султанов, артикулират с жестта и експресивността, със състоянието на влюбени, съзидателни поклонници в изкуството. Техните душевни състояния се изразяват с езика на дървопластиката, колажа, смесената техника и естествените материали – дърво, сено, хартия. Отсъствието, другият, любовта са смисли на внушителни пластики и живописни композиции.

Обратно, при по-зрелите автори, – Деля Чаушева, Орфей Миндов, Димитър Грозданов, Ненчо Ненчев, Камен Симов, има натрупване, чувството е приглушено, прозира откритието, мисълта, границите на възможното. Композициите им боравят с един несложен, атрибутивен език, който придава чувство за дълбочина, познание и проникване в дълбинната природа на нещата. При тях форма и символика се търсят и припокриват, защото символът съдържа и носи в себе си и чувствителността, и смисъла, и енергията на откритието.

Участници в симпозиума получиха грамоти, а творбата на Николай Мартинов бе отличена.

Автор: д-р Венелин Бараков