Начало | Бизнес | Анализ | Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2016 г. намалява с 0.8 на сто

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2016 г. намалява с 0.8 на сто

зеленчукова борса 1

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2016 г. намалява с 0.8 на сто спрямо същото тримесечие на 2015 година, съобщи БТА по данни на Националния статистически институт.

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се повишава с 0.6 на сто, а на продукцията от животновъдството намалява с 2.2 на сто. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 1.9 на сто, като в растениевъдството индексът на цените се повишава с 3.5 на сто, а в животновъдството намалява със 7.3 на сто.

През второто тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 г. по-ниски са цените на зърнените култури – с 5.7 на сто, и на пресните зеленчуци – с 15.7 на сто. По-високи са цените на техническите култури – с 9.9 процента, на фуражните култури – с 28.0 процента, и на пресните плодове – с 10.5 на сто. По-ниски са цените на меката пшеница – с 10.3 процента, на ечемика – с 6.8 на сто, на оранжерийните домати – с 18.2 на сто, на зелето – с 38.8 на сто, на морковите – с 25.3 на сто, и на салатите и марулите – с 23.8 на сто. Повишение се наблюдава в цената на: ориза – с 11.3 на сто, слънчогледа – с 4.4 на сто, маслодайната роза – с 37.5 процента, сеното от люцерна – с 15.4 на сто, черешите – с 41.0 на сто, ягодите – с 6.2 на сто, и кайсиите – с 25.1 на сто.

Спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава увеличение в цените на живите животни – с 1.3 на сто, и намаление на цените на животинските продукти – с 4.7 на сто.

Увеличение е отчетено единствено в цената на птиците – с 13.7 на сто, докато цената на свинете се запазва почти без промяна. Намаление е отчетено в цената на едрия рогат добитък – с 11.0 на сто, и на овцете и козите – с 5.2 на сто. При животинските продукти най-голямо е намалението в цените на пчелния мед – с 25.7 на сто, на кокошите яйца за консумация – с 15.1 на сто, и на овчето мляко – с 9.4 процента. Цените на кравето и биволското мляко отбелязват повишение – съответно с 0.9 и 1.8 на сто.

През второто тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. по-ниски са единствено цените на зърнените култури – с 6.9 на сто. Цените на техническите култури са по-високи с 12.2 на сто, на пресните зеленчуци – с 6.4 на сто, на фуражните култури – с 31.6 на сто, и на пресните плодове – с 19.1 на сто. В животновъдството цените на живите животни намаляват с 3.6 на сто, а на животинските продукти – с 9.9 процента.

През второто тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. по-ниски са цените на меката пшеница – с 11.2 на сто, на ечемика – с 9.8 на сто, и на овеса – с 15.6 на сто. По-високи са цените на: слънчогледа – с 3.3 на сто, маслодайната роза – с 41.6 на сто, картофите – с 15.1 на сто, оранжерийните домати – с 20.6 на сто, зрелия кромид лук – с 25.9 процента, черешите – с 58.3 на сто, и кайсиите – с 15.0 на сто.

В животновъдството през второто тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. се наблюдава увеличение единствено в цената на овцете – с 1.1 на сто. Цените на останалите категории животни се понижават. При животинските продукти намалява цената на: кравето мляко – със 7.7 на сто, овчето мляко – с 8.3 на сто, кокошите яйца за консумация – с 27.7 на сто, и пчелния мед – с 25.9 процента, отчита Националният статистически институт.

Регал