Начало | Бизнес | Интересно | Службите за съвети в земеделието изготвиха над 2850 проекта по подмярка 6.3

Службите за съвети в земеделието изготвиха над 2850 проекта по подмярка 6.3

фермер 2

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е предоставила над 2850 консултантски пакета на малки стопанства в периода от края на юни до средата на август, съобщи пресцентърът на Министерството на земеделието и храните.

Те включват изготвяне на бизнес план и заявление за подпомагане по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитие на малки стопанства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Над 75% общо подадените проекти в Държавен фонд “Земеделие” са изготвени от Службата. Проектите надхвърлят с над 40% първоначално очаквания и заложен брой.

На подпомогнатите стопани ще бъдат предоставени напълно безплатно и допълнителни консултантски пакети. По този начин ще се допринесе за икономическо развитие и укрепване на стопанства им, чрез модернизация и технологично обновление. Те ще получават и безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете им, което в голяма степен ще гарантира успешното изпълнение на проектите и получаването на втората част от помощта.

От земеделските площи ще бъдат взети почвени проби и ще бъдат изготвени препоръки за торене и поддържане на почвите в добро агрохимично състояние.

НССЗ предоставя консултантските услуги под формата на шест броя основни консултантски пакети. Те включват и изготвяне на бизнес план и заявление за кандидатстване за следващите приеми по подмерки 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”, 4.2.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”, подмярка 4.4.2. “Непроизводствени инвестиции по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” и 6.4.2. “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства.

Преобладават проектите в сектор “Плодове и зеленчуци” – сливи, череши, домати, пипер и в сектор “Животновъдство” – месодайно говедовъство, овцевъдство и пчеларство.

Най- голям брой проекти са изготвени за районите на Област Стара Загора – 222 бр., Област Бургас – 191 бр. и Област Пловдив – 176 бр.

Regal

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...