Начало | Новини | Национални | Правителството разреши „Български пощи“ ЕАД да продадат недвижими имоти на търг

Правителството разреши „Български пощи“ ЕАД да продадат недвижими имоти на търг

пощенска кутия 1

Правителството даде съгласието си „ Български пощи “ ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване два недвижими имота. Терените от 611 кв. м в с. Мокрен, община Котел, и от 94 кв. м в Петрич, не са необходими за изпълнение на основните дейности на дружеството. Продажбата на неоперативни активи е мярка за постигане на финансова стабилност на „Български пощи“.

Правителството разреши да бъде извършена и продажба на недвижими имоти, собственост на Многопрофилната областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново. Болницата е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, като държавата притежава 51 на сто от капитала.

На продажба чрез търг ще бъдат предложени неоперативни активи за МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – два терена със сграда в груб строеж и сграда за енергопроизводство в тях, поради което липсват икономически и социални мотиви от влагането на финансови средства за поддръжката им. Същевременно паричният ресурс, получен от продажбата, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции в осъществяването на болнична помощ.