Начало | Икономика | Национална | България се придвижва с 1 място напред в Global Innovation Index

България се придвижва с 1 място напред в Global Innovation Index

global innovation index 2016

България е на 38-о място по иновации в света според класацията Global Innovation Index на Cornell University, Европейския институт по бизнес администрация INSEAD и агенцията за авторски права към ООН (WIPO). Година по-рано страната ни заемаше 39-о място в ранглистата, включваща 128 страни, подредени според възможностите им за иновации и резултатите от тях.

Като цяло България е причислена към групата на държавите с високи средни приходи и е изпреварена от Унгария, Словакия, Чехия, Литва, но е пред други държави от ЦИЕ – Полша, Хърватия и Румъния.

Подробната разбивка на индикаторите показва много разнородна картина за представянето на страната ни. Така например тя заема 29-а позиция в света в категорията „Креативност“, но едва 55-о място по отношение на инфраструктурата и 65-о място що се отнася до човешкия капитал.

На първо място и тази година, както и през миналата, е Швейцария, следвана от Швеция, Великобритания, Съединените щати.

Сред водещите в класацията впечатление правят четири страни – Япония, САЩ, Великобритания и Германия заради високото „качество на иновациите“, което е първокласен индикатор за качествотото на университетите, броя на научните публикации и международните патентни заявки. По този показател Китай се изкачва на17-то място – на първо място сред страните със средни доходи, следван от Индия, която изпреварва Бразилия.

Китай за първи път се нарежда сред 25-те най-иновативни икономики в света, които обикновено са доминирани от най-развитите страни. С влизането на Китай в тази група за първи път страна със средни доходи се присъединява към индустриалните страни, които досега бяха лидери в публикуваната от девет години класация.

Това се възприема от авторите на анализа като знак за засиленото съсредоточаване на Пекин към изграждане на конкурентоспособна икономика. То обаче е и резултат от нови методи, използвани в проучването. Тези методи отчитат сфери, в които Китай е изключително развита, като например компании, съсредоточени върху изследователската и развойната дейност, подадените молби за патенти, износа на високи технологии и креативни продукти.

В доклада се отбелязва, че въпреки напредъкът на Китай в класацията все още има „иновационно разделение“ между развити и развиващи се страни. Сред политическите лидери пък се затвърждава убеждението, че насърчаването на иновациите е решаващо за развитието на динамична и конкуретоспособна икономика.

Иновациите изискват постоянни инвестиции. Преди кризата през 2009 г. разходите за развойна и изследователска дейност са скачали годишно с около 7%. От данните на GII 2016 става ясно, че през 2014 г. например тези разходи са се увеличили само с 4%, което се обяснява с по-бавния икономически ръст в развиващите се пазари и свитите бюджети в развитите страни.

Автор: Бойчо Попов
Инвестор