Начало | Шаржове | Колонката на Дурак | Сред полезните български поговорки

Сред полезните български поговорки

Бай Ганьо

Всички знаем посланията на присъстващите във фолклора ни български поговорки, по-голямата част от които предлагащи комформизъм и тънка бай ганьовщина, с доста двусмислено значение колебаещо се между разум и хитрост.

Редакцията на Четвърта власт подбра за вас 46 различни български поговорки, показващи мъдростта на народа с гордо вдигната глава:

 

 1. Един грош да имаш, ама като чорбаджия да го дадеш.
 2. Жената си крие злината като котка ноктите.
 3. Ако господ ме не ще, дяволът рушвет дава за мен.
 4. Ако господ слушаше магаретата, нямаше да има самари.
 5. Ако искаш да вземаш, научи се да даваш.
 6. Ако не кърпиш вехтото, ново няма да носиш.
 7. Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо.
 8. Ако работата имаше край, още дядо ти да я беше свършил.
 9. Ако работата беше хубаво нещо и дядо владика щеше да работи.
 10. Без наука няма сполука.
 11. Ако си мома, стой си дома.
 12. В отворена ръка голяма пара не се пуска
 13. Вади си вода от новия кладенец, но не плюй в стария.
 14. Глад не види нищо освен хляб.
 15. До 25 години човек се жени сам, до 30 години го женят роднините му, а от 30 нагоре го жени цялото село.
 16. Докато ти завиждат, радвай се. Започнат ли да те съжаляват — тежко ти.
 17. За да изкопаеш кладенец, копай на едно място.
 18. Защо съм вълк, след като не ме лаят кучетата?
 19. И да паднем, пак ще станем – да не сме грънци да се счупим.
 20. Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си.
 21. Каквото посадиш, такова ще пожънеш.
 22. Каквото селото, такъв и кмета.
 23. Като вдигнеш тоягата виновната котка ще избяга.
 24. Когато нещо много го хвалят, не бързай да се радваш отрано; когато нещо много го чернят – не бързай да го отричаш предварително.
 25. Който говори пред теб зад гърба на другите, ще говори и пред другите зад твоя гръб.
 26. Който завижда-не вижда.
 27. Който няма воля, всичко му е неволя.
 28. Който плаща зле, плаща два пъти.
 29. Магарето и на хаджилък да иде, пак магаре ще се върне.
 30. Механата е капан за пияниците.
 31. Много е лош – докато не го набият не му минава.
 32. Мнозина философи пасат говеда.
 33. От потури фрак не става.
 34. Пила коза вино, че търси вълка да се борят.
 35. По-добре в село чорбаджия, отколкото в град кюмюрджия.
 36. Работата да се бои от тебе, не ти от нея.
 37. С вълците вий като вълк.
 38. Сабя се на война назаем не дава.
 39. Сирoмах човек — жив дявол.
 40. Тихата вода е най-дълбока.
 41. Умният човек в яда се познава.
 42. Умри, но не кради.
 43. Учен да те бие, прост да те не милва.
 44. Хорските уста не са чувал да ги завържеш.
 45. Хубавият кон и под скъсан чул се познава.
 46. Що е в ръка, не е лъжа.

Подбрал за вас: Дурак