Начало | Бизнес | Анализ | Кофас: Фармацевтичният сектор е най-сигурен в света

Кофас: Фармацевтичният сектор е най-сигурен в света

производство на лекарства

Рисковете пред бизнеса в Европа намаляват, като основна причина за това е по-високото потребление в държавите. Това показва проучване на компанията за управление на кредитния риск „Кофас“. Влияние върху оценката оказват и данните за доверието на потребителите в страните от западната част на континента. В световен мащаб изпъква фармацевтичният сектор. Повишаването на разходите за здравеопазване в света правят сектора най-нискорисков.

Високите оценки

Автомобилният сектор в Западна и Централна и Източна Европа (ЦИЕ) подобрява позицията си. „Кофас“ оценява несигурността в сектора като „ниска“, покачвайки я от „средна“. Преразглеждането се дължи на повишения брой регистрирани автомобили. Европейските автопроизводители подобряват представянето си през 2016 г., водени от Volкswagen, която успя да се върне бързо към печалба след скандала с вредните емисии от миналата година.

Това оказва положително влияние и върху добива и преработката на метали. Оценката на сектора се оттласква от дъното, но остава високорискова. Свръхпредлагането на стомана и ниските цени на металите пресушиха печалбите на компаниите в сектора. По-малкото приходи от своя страна правят по-рискови договорите с тях.

Подем се вижда и в сектора на строителството, който подобрява оценката си в Западна Европа до „среден“. От началото на годината има бум в разрешителните за строителство в Испания (увеличение от 35%), Германия (12.5%) и Франция (7.6%). Ниските лихвени нива в ЕС са една от предпоставките, тъй като понижават цената на жилището за крайния потребител. В ЦИЕ оценката на риска се запазва на старото си равнище „среден“.

„Кофас“ вижда и подобрение при информационните технологии. Рисковата оценка за компаниите от бранша в Западна Европа е покачена на „ниска“. IT бизнесът в ЦИЕ продължава да крие нисък риск, а у нас секторът е един от тези с най-малко фалити. Фармацевтичните компании са вторите най-стабилни, разчитащи на растящо вътрешно търсене и силни експортни позиции. На другия полюс са търговията на дребно и строителството, които се оценяват като среднорискови в ЦИЕ като цяло.

Горещите точки по света

Под специално наблюдение е поставена Великобритания. Основен момент е поевтиняването на паунда след вота за Brexit. Валутата изгуби най-много от волята на избирателите да напуснат ЕС, като се движи на най-ниското си равнище спрямо долара от десетилетия.

Според „Кофас“ строителството (отговаря за 6.1% от БВП) ще е сред първите засегнати от поевтиняването на паунда заради зависимостта му от вносни материали. Евентуални бариери вследствие на излизането от ЕС ще ударят фармацевтичния сектор и автомобилостроенето, които формират съответно 7.8% и 11.3% от износа на страната за миналата година.

Значителни повишения на риска има в Близкия изток и Турция. Аграрният сектор, автомобилостроенето, текстилната промишленост и търговията на дребно са оценени с „висок риск“, а подобрения липсват. Като причина за това се изтъкват политиките на петролните производители в региона, както и понижението в цената на нефта, което потиска развитието и на свързаните сектори.

Най-тежко е положението в Латинска Америка. Енергетиката, строителството и металургията отчитат най-високото възможно ниво на риск. Във високия спектър пък попадат 6 от останалите 9 сектора. Икономически сътресения в региона не липсват, като най-голямата икономика Бразилия страда от високата си задлъжнялост и понижението в цените на суровините.

Капитал