Начало | Икономика | Национална | БНБ: Броят на депозитите на домакинствата намалява в края на юни, но парите в тях се увеличават

БНБ: Броят на депозитите на домакинствата намалява в края на юни, но парите в тях се увеличават

бнб

Депозитите в банките на нефинансовите предприятия, на домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 11.022 млн. броя в края на юни 2016 година и намалява с 3 процента на годишна база, съобщава Българската народна банка, цитирана от БТА.

Общият размер на тези депозити в края на юни e 61.228 млрд. лева и нараства с 8.5 на сто спрямо година по-рано.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 577 хил. броя в края на юни 2016 г. и те се увеличават с 4.6 на сто спрямо края на същото тримесечие на 2015 г. Размерът им расте за една година с 12,9 на сто до 17.901 млрд. лв.

В края на второто тримесечие на 2016 г. броят на депозитите на домакинствата и НТООД е 10.444 млн. като те намаляват на годишна база с 3.4 на сто. Размерът им обаче е 43.327 млрд. лв. в края на юни 2016 г. и нараства с 6.8 на сто спрямо юни 2015 година.

Кредитите на нефинансовите предприятия, домакинствата и НТООД са 2.738 млн. броя към края на второто тримесечие на 2016 г. На годишна база броят им намалява с 2.8 на сто. Общият им размер се понижава годишно с 1.2 на сто до 48.677 млрд. лева.

Кредитите на нефинансовите предприятия се увеличава на годишна база с 1.3 на сто до 139 хил. броя в края на юни. Размерът на тези кредити е 30.502 млрд. лева и се понижава с 1.4 на сто на годишна база.

В края на юни 2016 г. броят на кредитите на домакинствата и на НТООД намалява с 3 на сто на годишна база, като те достигат 2.6 милиона. Размерът им намалява на годишна база с 0.7 на сто, достигайки 18.175 млрд. лева.

Регал