Начало | Икономика | Национална | 4,3 млн лв. ще бъдат отпуснати по програма „Де Минимис“ на сектор „Пчеларство“

4,3 млн лв. ще бъдат отпуснати по програма „Де Минимис“ на сектор „Пчеларство“

пчели 5
4,3 милиона лева ще бъдат отпуснати по програма „Де Минимис“ на сектор „Пчеларство“. Това обяви в Царево, на 13-ия фестивал на Мановия мед, земеделският министър Десислава Танева. Решението за помощта ще бъде взето още този месец на първото заседание на УС на Фонд „Земеделие“. 
Пчеларите ще могат да получат финансиране и по програмата за развитие на селските райони. Мярката вече е одобрена от ЕК – добави Десислава Танева:
Бе взаимстван френският модел на подобна мярка. Става въпрос за подкрепа на мобилните пчелини в райони, които на практика осигуряват биологичното разнообразие в страната. Натура 2000, защитени територии, необлагодетелствани територии, точно в района, в който е Странджа, и говорим за плащане в размер 15,37 евро на пчелно семейство.
Танева подчерта, че медът е най-експортно ориентираният продукт. За миналата година от повече от 11 000 тона, над 9000 са изнесени. На финала в министерството е процедурата по регистриране на мановия мед, като защитено наименование за произход.
Сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомогнат с близо 4.3 млн. лв. по държавната помощ „De minimis“. Условията, по които ще се кандидатства ще са сходни с миналогодишните и ще бъдат гласувани на Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на ХIII Фестивал на странджанския манов мед, който се провежда в Царево.

Тя обясни още, че с одобрението на първата нотификация на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., за първи път ще се осигури директна подкрепа за мобилното пчеларство по мярка „Агроекология и климат“ за осигуряване на разнообразна паша на пчелите.

„Тази мярка бе приета с различни условия, с изискване за мобилни пчелини в територии, които са защитени в „Натура 2000″ и в териториите на НР1 и НР2, с различни природни ограничения. Има и срокове, в които мобилните пчелини трябва да пашуват на тези места“, поясни министърът.
Тя информира, че плащането, което ще се получи е на стойност 15.37 евро на пчелно семейство.

Десислава Танева припомни, че идеята за мярката е възникнала в началото на нейния мандат и сега, година и половина по-късно, пчеларите ще могат да се възползват от европейската подкрепа, което ще доведе до ръст в сектора.

Тя подчерта, че е важно да се преработва добитият мед, за да може при продажбата му той да се продава в завършен търговски вид, с цел по-висока добавена стойност. „Процедурата по изготвяне на Защитеното наименование за произход „Странджански манов мед“ е на финален етап в министерството и ще бъде изпратена в ЕК за вписване в европейския регистър“, информира Танева.

По време на Фестивала, министърът посочи, че сектор „Пчеларство“ е изключително експортно ориентиран отрасъл, в най-голяма степен от всички сектори в земеделието. Производството на пчелен мед за страната през 2015 г. е било около 11 400 тона, от които 9 400 тона са за износ. Тя благодари на производителите за усилията и труда, които полага на пазара да има продукт, който е здравословен.

Министърът на земеделието отбеляза, че тази година България ще има рекордна реколта от пшеница и е увеличила производството си във всички категории животни. „Отчитаме най-големият ръст в областта на зеленчукопроизводството и се регистрира най-големият процент на площите с трайни насаждения, благодарение на обвързаната подкрепа“, съобщи още Танева.