Начало | Икономика | Национална | БФБ-София с над 50% годишен ръст на оборота през юли

БФБ-София с над 50% годишен ръст на оборота през юли

бфб

Българска фондова борса – София АД (БФБ) отчита ръст на оборота от 51,38% на годишна база до 22,5 млн. лв. за юли 2016 г., показват изчисления на Investor.bg на база данни на пазарния оператор.

Така имаме втори пореден месец на повишение на оборота след ръста от 62,88% на годишна база до 43 млн. лв. през юни 2016 г.

Все пак не е ясно дали по-високите обороти ще са достатъчни, за да може БФБ-София АД да работи на печалба. Пазарният оператор отчете загуба от 277 хил. лв. за полугодието на 2016 г. на фона на спада на оборота на борсата от 43,6% на годишна база до 141,4 млн. лв. за първото полугодие на 2016 г.

След като сега през юни и юли има, съответно, 43 млн. лв. и 22,5 млн. лв. оборот, то през същите месеци на 2014 г. те са били 74,7 млн. лв. и 23,2 млн. лв., а през същите месеци на 2013 г. са възлезели на, съответно, 87,5 млн. лв. и 44,2 млн. лв. Тоест сега оборотите са все още около два пъти под нивото от 2013 г.

Биовет АД е причината за по-високия оборот през юли 2016 г. спрямо същия месец на миналата година, тъй като дружеството уверено води в класацията с 6,37 млн. лв. за месеца спрямо 53 хил. лв. за юни, например. През юли се изтъгуваха 534 434 акции, или 7,88% от капитала на Биовет АД. Съответно – бе обявено търгово предложение при цена от 13,3 лв. за акция и намерение за отписване на дружеството от борсата. Ако Биовет АД напусне борсата, юлският оборот може да е прощален подарък за приходите на БФБ-София.

На второ място, но далеч назад според оборота, с 1,93 млн. лв. е Синтетика АД, на трето е Трейс Груп Холд АД с 1,77 млн. лв., на четвърто – Химимпорт АД с 1,56 млн. лв., а на пето – Експат имоти АДСИЦ с 1,56 млн. лв. Топ 10 се допълва от Софарма АД с 1,05 млн. лв., Експат Бета АДСИЦ с 925 хил. лв., Формопласт АД с 810 хил. лв. и Софарма имоти АДСИЦ с 673 хил лв.

Броят на сделките на БФБ

Донякъде е притеснително, че броят на сделките на БФБ-София намалява и през юли, както намаляваше и през юни. За юли спадът е от 8,34% на годишна база до 3 570 сделки, а през юни беше от 1,81% до 4 925 трансакции. Процентното измемение е малко, но на фона на ниската база от 2015 г., броят сделки дълбае нови дъна. Юлският резултат от 3 570 сделки е третият най-лош в последните години, изпреварен само от април 2016 г. с 2 602 сделки и май 2016 г. с 2 881 сделки.

Лидерите по брой сключени сделки през юли 2016 г. са Химимпорт АД с 587 броя, Еврохолд България АД с 304 трансакции, Софарма АД с 218, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ със 140 и на пето място Първа инвестиционна банка със 130. Топ 10 се допълва от Адванс Терафонд АДСИЦ със 126, Трейс със 102, Централна кооперативна банка АД със 101, Софарма имоти АДСИЦ с 92 и София комерс – Заложни къщи АД с 81.

Класациите на инвестиционните посредници

Сред инвестиционните посредници лидер по оборот през юли 2016 г. само на „Основен пазар“ на БФБ-София е Дилингова финансова компания АД с 12,5 мн. лв. в 44 сделки за 1 068 759 книжа. Това е оборот при условията на двойно отчитане – един път за купувача и втори за продавача. Далеч назад с 5 млн. лв. е Първа Финансова Брокерска Къща, трети с 3,85 млн. лв. е Евро-Финанс АД, четвърти Капман с 3,7 млн. лв. и пети БенчМарк Финанс АД с 3,2 млн. лв.

Може да се направи обосновано предположение, че именно през Дилингова финансова компания АД са сключени големите сделки с месечния лидер Биовет АД. Това е и посредникът по търговото предложение.

Топ 10 за юли се допълва от Карол АД с 3,1 млн. лв., ЕЛАНА Трейдинг АД с 3 млн. лв., Реал Финанс АД с 981 хил. лв., ЦКБ с 848 хил. лв. и София Интернешънъл Секюритиз АД със 794 хил. лв.

В оспорвана битка за посредник на годината по оборот засега са три дружества с близки резултати, а именно – ПФБК с 33,7 млн.лв. само на „Основен пазар“ за януари-юли 2016 г., Евро-Финанс АД с 32,6 млн. лв. и Капман АД с 29,3 млн. лв.

Що се касае до сключените сделки – традиционно лидер е Карол АД с 1 905 трансакции за юли, следван от ПФБК с 837 сделки и ЕЛАНА Трейдинг АД с 800. ПФБК излиза на втора позиция, може би за първи път.

От началото на 2016 г. Топ 5 само на „Основен пазар“ се формира от Карол с 14 267 сделки, ЕЛАНА Трейдинг с 6 154, БенчМарк Финанс с 4 074, ПФБК с 3 640 и Капман с 2 368. Топ 10 се допълва от Юг Маркет с 2 236, Реал Финанс с 1 516, Евро-Финанс с 1 495, АВС Финанс с 1 093 и Загора Финакорп с 908.

Автот: Мариян Йорданов
Инвестор