Начало | Шаржове | Авторски шаржове | Парите като енергия

Парите като енергия

пари борба

Истинската същност на парите

Парите са нещо, което интересува всеки човек от съвременния свят, без значение дали това му харесва или не. Всеки човек, независимо от местоположението, в което е роден, се запознава с парите и тяхната сила още от най-ранна възраст. Повечето хора гледат на парите просто като на разплащателно средство, но дали те са само това? Не се ли крие нещо повече зад това твърде обикновено и ограничено разбиране за същността на парите?

Парите, разбира се, са нещо много повече от разплащателно средство, те са символ на власт и на сила, която се изразява по-скоро като сила на личността и характера на даден човек, който притежава голямо количество от тях, отколкото на неговата физическа сила. Парите са символ и на всички материални и нематериални стоки и услуги, от които човек може да има нужда в съвременния живот.

На енергийно ниво обаче, парите са енергия със собствена вибрация, както е и всичко останало във физическия свят. Това, което е важно да разберем за парите е, че те са просто един инструмент, създаден за удобство на хората, който може да бъде използван както за добро, така и за зло.

Как ще бъде използван този инструмент ще зависи изцяло от нивото на съзнание на човека, който ги използва и неговите намерения. Затова е много необходимо да се осъзнае, че парите не са нито нещо положително, нито нещо отрицателно, те са просто неутрален инструмент.

Трябва да се отбележи, че в момента те са и най-мощният инструмент за постигане на цели и желания, затова е и необходимо хората от новото време, които имат високо ниво на осъзнаване и имат само най-добрите намерения към човечеството и планетата Земя да имат уважение и почит към парите и да се научат да ги привличат към себе си, за да им бъдат добър помощник в изпълнение на добрите им цели и намерения.

Качеството на парите

Всичко, което приема някаква форма, притежава и съдържание. Парите не са изключение на това правило. Хората масово се съсредоточават върху количеството, когато става дума за пари, но забравят, че освен количествено изражение, парите имат и качествено такова.

Осъзнаването на този факт е от изключително важно значение за хората, които искат да използват парите за добри цели и не им е безразлично откъде идват парите в живота им и как са спечелени.

Тук под качествено не говорим за материала, от който са направени, а по-скоро се има предвид каква е енергията, с която са изкарани парите – колкото по-добри намерения са вложени при изкарването на дадени пари, толкова те са по-качествени на енергийно ниво.

За качествено определение на парите често срещаме в езика ни не много положителни изрази, като „мръсни пари„, „кървави пари“, „нечестни пари“, но все пак се срещат и изрази като „благородни пари“, „свети пари“, „честни пари“ и други подобни.

Качеството на парите в живота ни е определящо и е много важно да знаем колкото се може повече за произхода им. Качествените пари притежават многократно по-голяма сила и енергия от количествените, поради факта, че са придобити по честен начин, с любов и добри намерения.

Качеството на парите, които изкарваме, е и в пряка връзка с нашата душа и нашето ниво на духовно израстване, т.е. колкото повече сме успели да се развием духовно, толкова по-силно ще привличаме към себе си качествени пари и доста по-слабо нискокачествените. Но защо всъщност се получава така?

Представете си един човек, който е стартирал честен бизнес, с който цели да помага на хората и има най-добри намерения към тях, не ги лъже, искрен е и дава всичко от себе си. Той ще привлича предимно такива клиенти, които са като него и които ще са изкарали парите си също така по честен път. Това става по силата на Закона за привличането.

Така силата и качеството на парите се увеличават и носят още по-голямо изобилие на хората, които ги използват, което не е само под формата на пари, а и под формата на хармонични отношения, здраве, щастие и удовлетвореност от живота.

Така дори този човек да печели по-малко пари от другите като количество, той ще се чувства много по-добре и по-богат от тези, които преследват печалбата и са готови на всичко, за да притежават повече пари.

Те преследват количеството и не обръщат толкова голямо внимание на качеството на парите, които привличат в живота си. Това, разбира се, впоследствие води до угризения на съвестта, чувство за вина, неудовлетвореност от живота, проблеми със здравето, изкуствени и дисхармонични отношения с хората и т.н.

За съжаление живеем във времена, в които количеството се цени много повече, отколкото качеството, и това естествено оказва своето негативно влияние върху живота на хората по целия свят. Това се отнася не само за парите, но и за стоките и услугите, както и за човешките взаимоотношения.

В днешно време хората масово предпочитат да си купуват повече стоки с по-ниско качество, по-важен е броя на мъжете или жените, с които са били, отколкото качеството на връзката им с тях, по-важно е порциите в заведенията да са по-големи, отколкото да са с по-качествени и здравословни продукти и т.н.

Качеството е отстъпило пред количеството. Това обаче е на път да се промени, защото достигаме преломна точка в историята, в която хората започват масово да осъзнават, че нещо не е наред и че има нужда от промяна, и то сериозна. И едно от направленията, в които тази промяна ще се извършва, ще е в качеството на парите, които хората ще търсят и приемат.

Все повече хора ще търсят честни и искрени взаимоотношения в света на икономиката и бизнеса и хората, които не са добронамерени ще стават все по-нежелани и отхвърляни.

С промяната на съзнанието на хората ще се увеличава и количеството на качествените пари, което от своя страна ще направи много по-лесно печеленето на пари по честен път, отколкото обратното. За съжаление, в момента все още е доста трудно да се спечелят пари по честен път, главно поради недостатъчното количество качествени пари в обръщение.

Тъй като енергията на парите зависи от емоциите на хората, които боравят с тях, парите, в които се влагат отрицателни емоции са много повече отколкото тези, които са спечелени с любов и желание за добротворчество.

Тази отрицателна енергия трябва малко по малко да се трансформира, и колкото повече напредва този процес, толкова по-лесно ще става за добронамерените хора да печелят пари. Засега обаче общият поток на финансова енергия е с доста по-силен отрицателен заряд, отколкото положителен и от хората зависи докога това ще продължи да е така.

Всеки човек, който изкарва парите си по честен начин и с енергия на любов помага тази отрицателна енергия да се трансформира в положителна и съответно прави все по-трудно печеленето на пари с отрицателна енергия и негативни намерения.

Некачествените пари могат да бъдат трансформирани в качествени, ако попадат в хора, които са добронамерени и излъчват любов. Така качеството им се повишава, защото те се зареждат от енергията и емоциите на хората, с които влизат в контакт.

За това пише и Деян Раднев – Ширинан в книгата си „Истината за парите“. Той препоръчва следния експеримент и го обяснява:

„Вземете в едната си ръка банкнота от два лева, а в другата ръка банкнота от сто лева. Погледнете двете банкноти поотделно и усетете какви чувства провокират те във вас. Банкнотата с по-висока номинална стойност обикновено има способността да провокира в нас по-силни чувства, породени от факта, че можем да си купим повече неща с нея. Чувството, което ние излъчваме към банкнотата я захранва на енергийно ниво, което определя нейния интензитет на излъчване. Парите са създадени от хората и това каква енергия съдържат те в себе си зависи изцяло от това какво количество енергиен заряд сме вложили в тях и продължаваме да влагаме докато ги използваме в своето ежедневие.“

И така, парите са финансова енергия, енергия на обмяната, която не обича застоя и която трябва да се научим да управляваме, ако не искаме тя да управлява нас. Парите могат да бъдат прекрасни приятели, които да ни помагат в нашия път към успеха, удовлетворението и щастливия живот, но могат и да бъдат ужасни господари, ако им дадем властта и ги оставим да управляват живота ни и ги направим негова цел.

Сега, след като вече знаете много повече за същността на парите, използвайте това познание, за да направите парите свои добри, уважавани и любящи приятели! Не им давайте власт над себе си и живота си! Използвайте ги за да се развивате и да правите добро!

Успех по пътя към изобилието и радостта!

Автор: Боян Анов