Начало | Новини | Национални | След 2 години битка разводът с мобилните оператори все още е полуразвод

След 2 години битка разводът с мобилните оператори все още е полуразвод

мобилни оператори

Двугодишната битка на Комисията за защита на потребителите да въведе нормална неустойка при предсрочно прекратяване на договор с мобилен оператор засега има само частичен успех.

Това става ясно от проверка на Mediapool на базата на информация, предоставена на редакцията от трите мобилни оператора и от Комисията за защита на потребителите (КЗП).

По данни на председателя на комисията Димитър Маргаритов през 2015 г. ведомството е получило около 20 000 жалби от граждани, като 37% от тях се отнасят до услугите на мобилните оператори.

Борбата започна още през 2014 г.

Още през 2014 г. ведомството установи, че в договорите на „Мтел“, „Глобул“ и „Виваком“ с клиентите е налице неравноправна клауза, според която абонатът дължи всички месечни такси до края на договора, ако реши да го прекрати предсрочно. При положение, че най-често договорите са за една или две години, огромната неустойка на практика закрепостява клиента към мобилния оператор, дори да не е доволен от услугата, да се премести на нов адрес или при други съществени причини.

След 6-месечни неуспешни преговори през есента на 2014 г. КЗП заведе колективни искове в Софийския градски съд срещу трите оператора. В крайна сметка с два от тях се стигна до съдебна спогодба.

„Виваком“ намали неустойката още на 1 май 2015 г.

Най-коректно към клиентите си подходи „Виваком“, която постигна съдебно споразумение с КЗП и още от 1 май 2015 г. намали драстично размера на дължимата неустойка. Тя вече се равнява на размера на месечните абонаменти за три месеца по техния стандартен размер без отстъпки. Правилото се отнася за всички услуги, предоставяни от „Виваком“ – включително доставка на интернет, телевизия и др.

Промяната от 1 май 2015 г. тогава важеше както за новите договори, така и за старите, като тя бе извършена с промяна в типовите договори за новите клиенти и с индивидуално писмено уведомление до действащите абонати, уточниха от компанията пред Mediapool. За старите абонати обаче неустойката се равняваше не на три, а на шест месечни абонаментни такси.

От „Виваком“ допълниха, че според споразумението им с КЗП, освен неустойката, абонатът дължи и възстановяване на част от предоставените отстъпки, която съответства на оставащия срок на договора.

Абонатът трябва да възстанови отстъпките

„Да допуснем, че имате договор със срок 24 месеца при промоционални условия, според които вместо стандартния размер на абонамента 15 лв., дължите 12 лв. месечен абонамент, т.е. ползвате 3 лв. отстъпка месечно. Решавате да прекратите договора след първите 12 месеца. Сумите, които ще дължите са следните: 1) неустойка в размер на 3 абонаментни такси по стандартен размер, т.е. 3х15 лв.=45 лв.; и 2) възстановяване на част от реално ползвани отстъпки в размер, пропорционален на оставащия срок на договора. С други думи – през 12-те месеца до прекратяването на договора ползваната от вас отстъпка е 36 лв. (12 месеца х 3 лв.). Дължите връщане на половината от тази сума, т. е. 18 лв., защото оставащите 12 месеца до изтичане на срока са половината от договорения 24 месечен срок“, уточниха от „Виваком“.

Плаща се и разликата при купено GSM устройство

Според споразумението при предсрочно прекратяване абонатите трябва да заплатят и разликата между редовната и промоционалната цена на закупено с договора устройството, съобразно оставащото време от срока на договора.

„Например, закупили сте телефон за 200 лв. (при редовна цена 500 лв.) с договор за мобилни услуги за 2 г. при месечна такса от 20 лв. Решавате да прекратите договора след 12 месеца. В този случай ще дължите 3 месечни вноски по 20 лв. плюс 12/24 части от разликата между редовната и промоционалната цена на телефона, т. е. (500-200)*12/24=150 лв.“, обясняват от асоциация „Активни потребители“.

„Мтел“ намали неустойката от 1 юли 2016 г.

На следващо място по коректност към абонатите си се нарежда „Мтел“. Според нейното съдебно споразумение с КЗП компанията се съгласи да премине към намалени до 3 месечни такси неустойки при предсрочно прекратяване от 1 юли 2016 г.

Промяната не е направена чрез общите условия, където няма такива клаузи, а в потребителските договори на клиентите. Тя важи както за мобилните планове, така и за фиксираните и пакетните услуги и също изисква компенсация на отстъпките от абонаментните планове и от пазарната цена на закупените устройства, по аналогия на спогодбата с „Виваком“.

Проблемът са старите договори

Проблемът е обаче, че при „Мтел“ има неяснота дали промяната важи за старите договори, подписани преди 1 юли 2016 г.

От отговори до абонати на компанията чрез колцентъра и в социалните мрежи става ясно, че промяната не важи за старите абонати. Това е установила и проверка на асоциация „Активни потребители“.

Официално на Mediapool бе посочено, че „условията за предсрочно прекратяване важат за всички клиенти със стандартни условия на договора“, а дали условията му са стандартни, всеки клиент можел да разбере в офис на компанията. Като цяло, това са договорите, в които няма промоционални отстъпки.

От КЗП са категорични, че „според посочените в сключените споразумения с двата мобилни оператора условия за предсрочно прекратяване на срочни договори се отнасят за всички техни абонати“.

Срещу „Мтел“ има жалби, срещу „Виваком“ – не

От ведомството, ръководено от Димитър Маргаритов, допълват, че по отношение на споразумението с „Виваком“ до момента няма постъпила в КЗП нито една жалба от потребител, че не се спазва.

„Срещу другия оператор („Мтел“) има няколко жалби на потребители, които са сключили договори с него преди датата на влизане в сила на споразумението и са получили отказ за прекратяването им при новите условия. Работим по тези случаи и вече има решени такива казуси. Нека във всеки такъв случай потребителите подават възражение към оператора и да ни сезират“, призоваха от Комисията за защита на потребителите.

„Теленор“ все още прилага огромната неустойка

До момента „Теленор“ е единственият оператор, който не е сключил никакво споразумение с КЗП по отношение на неустойката. Срещу компанията продължава делото по колективния иск, заведено от КЗП, което се съпътства и от течащи преговори.

„При предсрочно прекратяване на договора дължимите неустойки за частни клиенти са в размер на месечните абонаментни такси, оставащи до края на срока на договора, независимо от вида на ползваната услуга. В момента водим интензивен диалог с Комисията за защита на потребителите за постигане на взаимно приемливо решение за промяна на изискуемите неустойки, което да е прозрачно и ясно за потребителите. Когато постигнем споразумение, то ще бъде обявено публично“, коментираха от „Теленор“ пред Mediapool.

„Активни потребители“: Клиенти не се запазват със закрепостяване

„Призоваваме мобилните оператори, които все още изискват заплащане на всички такси до края на срочен договор, при предсрочно прекратяване, да променят практиката си. Операторите трябва да се конкурират да запазват клиентите си с добри услуги, а не със закрепостяващи договорни клаузи“, гласи позиция на асоциация „Активни потребители“.

И трите компании декларираха пред Mediapool, че заявлението за прекратяване на договора може да бъде подадено във всеки техен офис.

В миналото близо две години отне на КЗП да се пребори и срещу практиката на телекомите да начисляват неустойки при прекъсване на сключени от разстояние договори. Практиката бе прекратена едва след решение на ВКС. Според председателя на асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов, ако премахването на всяка неравноправна клауза на телекомите отнема по 2-3 години, едно от възможните решения е неустойките да се регламентират със закон, каквато е практиката в други държави.

Интернет доставчиците също трябва да свият неустойките

Според асоциация „Активни потребители“ всички доставчици на телекомуникационни услуги, не само трите мобилни оператора, трябва да променят общите си условия така, че максималната неустойка при предсрочно прекратяване да е 3 месечни такси.

„В близките месеци ще направим проучване на общите условия на най-големите според статистиката на Комисията за регулиране на съобщенията доставчици на интернет и телевизия“, коментира Богомил Николов.

От КЗП обясниха, че периодично анализират общите условия на всички доставчици на телекомуникационни услуги и при установяване на клаузи с необосновано високи неустойки пращат препоръки. Ако компаниите не се съгласят с тях, завеждат колективен иск в съда.

Проверка на пазара показва, че за клиентите на „Близу“, която се вля в „Мтел“, важат същите условия като на компанията-майка. От „Булсатком“ пък отговориха, че по действащите условия по всички услуги на компанията се дължи неустойка в размер, равен на стойността на безплатно предоставеното оборудване. „Няма неустойки , които се базират върху месечни такси“, твърдят от компанията.

Автор: Цветелина Йорданова
Медияпул