Начало | Новини | Национални | Народни представители предлагат всяка община с над 20 000 жители да има омбудсман

Народни представители предлагат всяка община с над 20 000 жители да има омбудсман

парламент

Народни представители от Реформаторския блок предлагат промяна на Закона за местно самоуправление, която да изисква от общинската власт назначаването на обществени посредници за общините с над 20 000 жители. Предложението е входирано в деловодството на парламента в последния ден преди лятната ваканция на депутатите.

За общините, които имат по-малко от 20 000 души население, изборът на общински посредници ще е пожелателен. “Общинският посредник” бе въведен със законодателството още през 2003 г., но по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 265 общини, само в 9 има избрани омбудсмани.

И занапред изборът на местни посредници ще става от Общинските съвети. За разлика от досегашната процедура, която изисква подкрепа от 2/3 от гласовете на съветниците, занапред за избор на омбудсман да е нужно обикновено мнозинство, предлагат още депутатите.

Омбудсманите ще са независими от кмета и Общинския съвет, като мандатът им ще е пет годишен, с една повече от този на общинарите. Заплатата на местните омбудсмани да е 80% от тази на кмета, искат още депутатите. Основната роля на общинския посредник е да разглежда жалби на населението за нередности на местната администрация, както и да има задължението да информира прокуратурата, ако се появят съмнение за престъпление на общинската власт.

Местният омбудсман ще има двуседмичен срок, в който трябва писмено да информира сезиралите го с жалба граждани за действията, които са предприети по подадения сигнал. Веднъж в годината Общинският съвет ще получават отчетен доклад, а на всеки шест месеца, ще се изготвя и отчет за входираните жалби от гражданите до общинския им посредник. /БГНЕС