Начало | Икономика | Национална | България бележи 16% ръст в добивите на праскови

България бележи 16% ръст в добивите на праскови

добивите от праскови

Отчитаме 16% ръст в добивите на праскови в сравнение с миналата година, което се дължи и на увеличените реколтирани площи. Това съобщи Министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на 15-то издание на празника „Златна праскова“, в с. Гавраилово, Община Сливен. Тя обясни, че с предложените промени в схемите за обвързана подкрепа, производителите на праскови остават в групата с най-високо подпомогнатите плодове от трайните насаждения.

Въведохме модулирана ставка за обвързаната подкрепа, съгласно която всички малки и средни стопанства ще получават по-висока ставка на декар при условия на доказан добив. Това ще допринесе за по-големи доходи за земеделските производители и повече българска продукция на пазара.

Информира Танева. Тя подчерта, че България има ръст във всички сектори на земеделското производство.

Десислава Танева отбеляза, че в Община Сливен се намират над 51 % от насажденията с праскови в цялата страна. Тя информира, че през последните две години, значително е нараснал броят на организациите на производители, от 8 на 34.

„Радвам се, че празникът „Златна праскова“ става все по-голям с всяка изминала година и за първи път има изложение на земеделска техника“, каза още министърът. Тя поздрави всички производители и организатори на събитието, като посочи, че трябва да се уважава труда на земеделеца.

Регал