Начало | Шаржове | Авторски шаржове | Готов ли си за решения?

Готов ли си за решения?

проблем и решение

Тревожните разстройства и емоционалните проблеми са процес, при който дадени фактори предизвикват в нас силно неприятно, ирационално, неконтролируемо състояние – на емоционално, мисловно и телесно ниво.

Успешна стратегия за справяне с тях е развиването на умения за изключване на стресовата реакция, управление на емоциите и чувствата и придобиване на познание как работи мозъкът ни.

За успешното откриване на решения и постигане на личностна промяна е от значение нагласата, с която започваме процеса. В психологическите консултации, които провеждам, забелязвам, че при хората се открояват две различни нагласи, които могат да се обособят като нагласата „Да пробвам“ и нагласата „Да се отдам“.

Те са ключови не само за консултациите и психотерапията, но и за другите области, в които искаме да открием решения. Ето разликата между тях:

Хората с нагласа „да пробвам“:

– са решили да направят единичен опит за промяна
– са нетърпеливи за резултатите и пропускат настоящите успехи
– очакват да открият „вълшебното хапче“
– решават да пробват, но не поемат 100% отговорност за процеса
– проявяват непостоянство и изпитват колебание
– смятат, че промяната е едно единствено събитие

Хората с нагласа „да се отдам“:

– са взели решение да се отдадат на промяната и откриването на решенията
– са фокусирани върху стъпките, които предприемат в настоящето
– мотивират се от малките успехи
– проявяват упоритост и любопитство към процеса
– поемат пълна отговорност и активна позиция
– знаят, че промяната е процес

Обръщайте внимание как се отнасяте към действията, които предприемате. Какво ви е отношението към процеса, който сте започнали. Има много методи и техники, които зависят от нагласата, с която ги правим. Резултатите от тях не са нещо, което ни се случва, докато стоим и не правим нищо. Те искат от нас активна позиция и поемане на отговорност.

Например медитацията и техниките за осъзнаване са ефективно решение за справяне с тревожните състояния и емоционалните проблеми, но за да станат устойчиви решения, трябва да се превърнат в начин на живот.

Промяната е действие и активност от наша страна. А също и щастието. То се нуждае от нас – да го случваме. А случването трябва не да се направи, а да се прави.

За откриването на решения също е необходима воля, упоритост и отдаване. И този процес не е усилие или хамалски труд, а игра със способностите ни. Дори може да предприемаме действия във всеки миг, независимо от това какво правим и без дори другите да разбират – никой не вижда мислите и начина ни на дишане.

Колкото повече напредваме, толкова повече възможности ще откриваме. Когато насочим цялото си взаимодействие със света в тази посока, ще се появят и решенията.

Автор: Даниел Троев