Начало | Новини | Национални | Доходността на пенсионните фондове продължава да пада

Доходността на пенсионните фондове продължава да пада

пенсия 3

Силната волатилност на международните пазари и нулевите или отрицателните лихви по някои облигации доведоха до спад на доходността на всички български универсални пенсионни фондове в сравнение с миналата година. Това показват изчисленията на Комисията за финансов надзор за резултатите на дружествата, в които се осигуряват българските граждани за „втора пенсия“ към средата на тази година. По-ниска доходност означава по-малко или бавно нарастване на сумите по партидите на осигурените. Разбира се, в период на ръст на капиталовите пазари доходността е по-висока, пише „Капитал“.

По традиция КФН показва средната годишна доходност на пенсионните дружества за последния 2-годишен период към края на всяко изминало тримесечие. В сравнение с данните от средата на миналата година средната 2-годишна доходност на всички 9 универсални фонда се е понижила, но е останала над минимално определената от регулатора. Най-много се е свила тя при при УПФ „Алианц България“ и УПФ „ДСК-Родина“, които показват с 5 процентни пункта по-ниски резултати. Най-добри поне на хартия са резултатите на УПФ „Съгласие“ и УПФ „Сила“, които са близки до групата на „Химимпорт“. При тях обаче значителна част от активите се инвестират в компании на свързани лица, което винаги поражда подозрения за изкуствено постигната доходност, посочва

Тенденцията за понижаване на доходността е плавна, но постоянна. През последните години международните капиталови пазари са силно волатилни, а в началото на 2016 г. имаше корекция надолу. След това обаче започна отново растеж, който изведе някои американски индекси до исторически върхове, а в Европа и Азия са близо до 9-месечния им връх. Българската борса, където пенсионните фондове имат значителни вложения също се представя крайно неубедително през последните години, което допълнително тежи на доходността им. Лихвите пък, които предлагат корпоративните и държавните облигации стават все по-ниски заради политиките на централните банки, чиято цел е стимулиране на икономиките.

Всички тези фактори тежат на пенсионните фондове в България, които инвестират активите си във финансови инструменти в страната и чужбина. Така от средата на миналата година средната годишна доходност на универсалните фондове се понижаваше с всеки отчетен период. Към края на юни 2015 г. тя беше 5%, след това в края на годината падна на 3.78%, а към края на първото тримесечие на 2016 г. достигна 2.23%. Според последните данни средната доходност на въпросните фондове вече се е свила на 1.77% за последните две години.

Подобна тенденция се забелязва и при фондовете за доброволно допълнително пенсионно осигуряване. И при тях няма нито един фонд, който да е запазил постигнатата към средата на миналата година резултатност. По данните на КФН към средата на 2015 г. 9-те доброволни фонда у нас са били постигнали средно малко над 6% на година. Към края на юни тази година обаче средната годишна доходност за съответния период юни 2014 – юни 2016 г. пада рязко на 2.43% на година.

КРОСС