Начало | Новини | Национални | Започва конкурсът за директори на 152 училища

Започва конкурсът за директори на 152 училища

Деян Стаматов - зам. министър на образованието
Първият етап от конкурса за директори на 152 държавни и общински училища ще се състои днес. Общо 480 кандидати ще решават тест по нормативните документи в сферата на средното образование, Кодекса на труда и Закона за обществените поръчки.

Тестовете включват 50 въпроса със затворен отговор с по три възможности за избор на отговор. След проверка на тестовете кандидатите ще получат служебни бележки за получените точки и при 50 на сто верни отговори ще могат да преминат към следващото ниво на конкурса – събеседване с петчленна комисия. В рамките на събеседването ще бъдат оценявани речевите компетентности, познаването на закона и мениджърските способности на кандидатите за училищни директори.

Заместник-министърът на образованието Диян Стаматов, който дълги години е бил училищен директор, обясни пред „Хоризонт“:

Директорската позиция е изключително трудна и много динамична. Един директор трябва да познава не само законодателството на средното образование, трябва да познава перфектно трудовото, социалното пенсионното законодателство, провеждането на търгове, свързани с обществени поръчки. Този човек, като позиция, е много трудно да се квалифицира на едно изключително съвременно ниво. Притесненията ми през последните години са, че съвсем скоро ще имаме липса на хора, които да се кандидатират на тази позиция, заради многото ангажименти, които се възлагат на тях.

В Медицинския университет в Плевен ще бъдат изпитани кандидатите от шест области – Плевен, Габрово, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. Началото на конкурсния изпит-тест е в 11.00 часа, като кандидатите ще бъдат допускани в изпитните зали след проверка на документ за самоличност. За Плевенска област свободните директорски места са 14, а кандидатите за тях – 41.

БНР