Начало | Новини | Национални | Държавата ще изкупува горски терени до 5 хектара

Държавата ще изкупува горски терени до 5 хектара

гора

В понеделник всички държавни горски предприятия ще обявят процедура за изкупуване на терени до 5 хектара, собственост на български физически лица, обяви в Смолян министърът на земеделието и храните Десислава Танева:

 
Да увеличим държавната горска територия с това, като комасираме териториите и ги охраняваме и стопанисваме така, както трябва. Бюджетът, който сме заделили общо от всички горски предприятия за тази цел, е близо 700 хиляди лева. Изготвили сме правила за тази процедура, които са качени вече на сайта, ще има предварително класиране, при което класиране с предимство ще се ползват по-малките имоти, които са до 2 хектара.
БНР