Начало | Новини | Национални | ДАНС: Чужди специални служби използват НПО за влияние и въздействие у нас

ДАНС: Чужди специални служби използват НПО за влияние и въздействие у нас

ДАНС Димитър Георгиев

Чужди специални служби използват неправителствени организации за формиране на влияние и въздействие у нас. Подобен извод се съдържа в Годишния доклад „Държавна агенция „Национална сигурност“, който вече е публично достъпен, предаде БГНЕС.

„Засилва се използването на субекти от неправителствения сектор като част от прилагания комплексен инструментариум за влияние и въздействие“, пише на страница 13-та от документа. „В отделни случаи са налице опити за „изнасяне“ на вътрешни проблеми към България и за реализация у нас на чужди държавни доктрини, които увреждат българските национални интереси“, посочват още от контраразузнаването в частта от Доклада, която е посветена на дейността на чужди специални служби срещу интересите на страната. Установената през 2015 г. активност (на чуждите служби – бел.ред.) на територията на страната е в пряка зависимост от външнополитическите приоритети на съответните държави и динамиката на геополитическите процеси в глобален план и в регионите на Черноморието и Балканите, уточняват от Агенцията. Годишният отчет отделя сериозно внимание на работата на агентите по борбата с корупцията, прането на пари и противодействието на контрабандата. През миналата година в резултат на работата на ДАНС са проведени 62 операции по противодействие на корупцията на лица, заемащи държавни длъжности. Задържани са служители на митниците, ИА „Автомобилна администрация“, надзиратели, магистрати и др.

Повдигнати са обвинения на 39 лица. Агенцията е работила по 13 сигнала във връзка с опити за „злонамерени атаки срещу някои финансово-кредитни институции (чрез разпространение на слухове, целенасочени публикации и др.). Предоставени са материали във връзка с образуваното досъдебно производство относно действия или бездействия от страна на физически лица, довели до поставянето на КТБ под специален надзор, става ясно още от годишния отчет на контразузнаването. От Агенцията отчитат сериозен ръст на докладите за съмнителни операции при трансфер на финансови средства. Постъпили са 2461 уведомления за съмнителни операции на обща стойност 2,2 млрд. евро, след анализ на компетентните органи са пратени 720 сигнала за съмнителни транзакции на обща стойност 1,33 млрд., а със заповед на финансовия министър за срок от три работни дни са спрени 20 съмнителни операции на стойност от почти 20,5 млн. евро. ДАНС е извършила предварителен контрол и е издала 20 014 разрешения за работа в стратегически обекти и съоръжения за съвместно ползване на НАТО. Регистрирани са и 171 отказа за предоставяне разрешение за работа.

Контраразузнаването е отчело кибератаките срещу държавни институции около провеждането на местните избори през есента на 2015 г. ДАНС е сезирала прокуратурата за случаи на осъществен нерегламентиран достъп до класифицирана информация, изразяващи се в разгласяване на държавна тайна и загуба на носител на класифицирана информация. Взети са и необходимите мерки по случаи на нерегламентиран достъп до чуждестранна класифицирана информация, отчита още Агенцията. Несъмнено сериозен ресурс агентите на контразузнаването са отделили по противодействие на рисковете, свързани с миграцията, международния тероризъм и нарастващия екстремизъм, става ясно от документа, който е в обем от 30 страници.

На 25 лица през 2015 г. е наложена забрана да влизат в страната заради съпричастност към нелегален трафик. От проведени 17 130 интервюта на чужди граждани, които са потърсили закрила, на 181 кандидата такава е отказана. ДАНС е дала становища по 41 409 преписки за получаване на визи, статут пребиваване или българско гражданство от чужди граждани. „Актуална остава оценката за възможност за планиране на терористичен акт в България или за ползване на територията на страната като логистична база за подготовка на терористични посегателства срещу чужди интереси. През 2015 г. няма категорично потвърдена информация за участие на български граждани в състава на екстремистки и терористични структури, опериращи на територията на държави, където се водят военни действия“, пише в Годишният доклад на ДАНС в частта посветена на рисковете от тероризъм. На 29 лица, съпричастни към дейността на терористични организации, са наложени принудителни административни мерки „експулсиране“, „отнемане на правото на пребиваване“ и „забрана за влизане в страната“ през миналата година. Под влияние на огромния брой мигранти, пристигащи в европейските държави и извършваните от тях престъпления и нарушения на обществения ред се наблюдава активизиране на крайнодесния екстремизъм в Европа, отчитат от ДАНС. Що не отнася до България, то тя засега изостава по този показател. „През 2015 г. в България дейността на крайнодесните, крайнолевите и анархистките структури е спорадична. Запазва се типичната за тях ограничена членска маса, фрагментираност и слаба популярност в обществото. Действията им се изразяват предимно в организиране на протести и на мероприятия по повод исторически дати. Обекти на езика на омразата в интернет сайтовете им най-често са представители на ромската общност и пристигащите имигранти“, сочи анализът на контраразузнаването.

От Годишния доклад на ДАНС става ясно, че през 2015 г. обект на проучване са били 100 142 лица. Не е посочен колко от тях са български и колко са чужди граждани. Според документът, който започва с кратко въведение на председателя на ДАНС Димитър Георгиев, който пое Агенцията през миналата година, основните приоритети за 2016 г. продължават да бъдат противодействието на международния тероризъм, екстремистката и противоконституционна дейност, противодействие на чужди специални служби и други.