Начало | Икономика | Национална | БЕХ увеличи капитала си с 97.446 млн. лв. преди пускането на облигации

БЕХ увеличи капитала си с 97.446 млн. лв. преди пускането на облигации

БЕХ

Държавният „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ще увеличи капитала си с 97.446 млн. лв., които са част от печалбата на компанията за 2015 г. Това решение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова е внесено за вписване в Търговския регистър.

Балансовата печалба (след данъци) по индивидуалния отчет на БЕХ, който има и консолидиран отчет за цялата група дружества, намиращи се под шапката му, е 124.664 млн. лв. От тях 10 процента отиват във фонд „Резервен“. Други 14.751 млн. лв., които са половината от нетната печалба по консолидирания отчет на БЕХ, отиват в държавния бюджет като дължим дивидент на собственика. Така остава сумата 97.446 млн. лв., която ще се внесе в капитала на БЕХ.

Така от 3 188 168 127 лв. капиталът ще стане 3 285 614 457 лв. чрез издаване на акции за внасяната сума.

Подсилването на холдинга идва в момент, в който се подготвя пускането на втора облигационна емисия на ирландската борса. Подобряването на финансовите показатели на БЕХ ще му помогне да постигне по-изгодни условия за търсеното финансиране.

Холдингът иска да набере 500 млн. евро, с които трябва да се погаси използвано вече мостово финансиране за уреждане на дълговете на дъщерната й НЕК към двете американски въглищни централи в комплекса „Марица Изток“.

Според интереса и условията може да се запишат и 535 млн. евро, колкото е мостовото финансиране за борчовете на НЕК. Дори и да има по-голям интерес, холдингът вероятно ще се въздържи да запише повече дълг, за разлика от пуснатата през октомври 2013 г. емисия, която бе за 250 млн. евро, но заради големия интерес бяха взети 500 млн. евро.

В момента старата облигационна емисия стои в отчета на БЕХ като пасив за 974.684 млн. лв. Нейният падеж е през 2018 г. при доходност за инвеститорите от 4.287%.

Отделно холдингът има взети други банкови кредити за 1.047 млрд. лв. и заедно с търговски и други задължения общите му пасиви възлизат на близо 2.213 млрд. лв.

Медияпул