Начало | Икономика | Световна | ЕС удължи санкциите срещу Русия до 31 януари 2017 г.

ЕС удължи санкциите срещу Русия до 31 януари 2017 г.

русия санкции

Съветът на ЕС удължи действието на икономическите санкции срещу определени сектори на руската икономика до 31 януари 2017 г., съобщи българската пресслужба на ЕК, цитирана от БТА.

Мерките бяха въведени на 31 юли 2014 г. първоначално за една година в отговор на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. През септември 2014 г. тези мерки бяха засилени. Те са насочени към финансовия сектор, енергетиката и отбраната и сферата на изделията с двойна употреба.

На 19 март 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да обвърже продължителността на санкциите с пълното прилагане на споразуменията от Минск, което по план трябваше да приключи до 31 декември 2015 г.

Тъй като споразуменията от Минск не бяха приложени изцяло до 31 декември 2015 г., Съветът удължи санкциите до 31 юли 2016 г. След като направи оценка на изпълнението на споразуменията от Минск, Съветът реши да поднови действието на санкциите с още шест месеца до 31 януари 2017 година.

В отговор на тези санкции Москва наложи ембарго за вноса на определени хранителни продукти в страната.

Икономическите санкции срещу Русия, чието действие бе удължено с решението, по-специално:

– ограничават достъпа до първичните и вторичните капиталови пазари на ЕС на 5 големи руски държавни финансови институции и техните мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, установени извън ЕС, както и на три големи руски дружества в областта на отбраната и три големи енергийни дружества;- налагат забрана за износ и внос по отношение на търговията с оръжия;- установяват забрана за износ на изделия с двойна употреба за военна употреба или за военни крайни потребители в Русия;ограничават достъпа на Русия до определени чувствителни технологии и услуги, които могат да бъдат използвани за нефтени проучвания и производство.
В допълнение към тези икономически санкции са въведени редица мерки на ЕС в отговор на кризата в Украйна, включително:

– целенасочени индивидуални ограничителни мерки, а именно забрана за издаване на визи и замразяване на активи, понастоящем срещу 146 лица и 37 образувания до 15 септември 2016 г.;- ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол, ограничени до територията на Крим и Севастопол, понастоящем в сила до 23 юни 2017 г.

Решението беше прието чрез писмена процедура и съгласно правилото за всички решения за продължаване на действието на ограничителни мерки – с единодушие.

Регал