Начало | Бизнес | Анализ | България е с най-евтини алкохол и цигари в ЕС

България е с най-евтини алкохол и цигари в ЕС

бандерол алкохол

Швейцария е най-скъпата европейска страна за храна, Норвегия – за безалкохолни, алкохолни напитки и тютюн, а Македония е с най-ниски цени и при четирите групи продукти. Това сочи проучване на Евростат за ценовите равнища на хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия в 28-те членки на ЕС, три страни от ЕАСТ (Исландия, Норвегия и Швейцария), пет страни кандидат-членки (Македония, Черна гора, Албания, Сърбия и Турция), една потенциална страна-кандидатка (Босна и Херцеговина) и Косово.

Храна, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия

Според проучването сред държавите-членки на ЕС през 2015 г. в Дания са най-скъпи храната и безалкохолни напитки (142% от средното за ЕС). Ирландия има най-високото ценово равнище на алкохол (175% от средното за ЕС), докато Обединеното кралство продава най-скъп тютюн до момента (218% от средното за ЕС).

Най-ниските цени за храна се наблюдават в Полша (61% от средното за ЕС), за безалкохолни напитки – в Румъния (72% от средното за ЕС), и за алкохолни напитки и тютюневи изделия – в България (64% и 50% от средното за ЕС).

Ценовите разлики са най-силно изразени в рамките на групата от 38-те държави, включително двете страни с най-високи цени от ЕАСТ, и най-вече в страните с най-ниски цени от Западните Балкани. Много по-слабо се проявява тя в еврозоната, отколкото в ЕС, като цяло.

Най-малки ценови разлики се наблюдават при храната, а най-големи – при тютюна, главно поради големите разлики в акцизите върху него в 38-те страни.

Хляб и зърнени храни, месо, риба и млечни продукти

Резултатите от проучването дават представа също и за цените на различните подгрупи продукти в европейските страни. Хлябът и зърнените храни, месото, рибата и млечните продукти представляват средно 18%, 24%, 5% и 17% от разходите на домакинствата за храна.

Сред всички 38 страни Швейцария показва най-високи нива на цените за хляб и зърнени храни (162% от средното за всички страни), месо (254%) и риба (177%), а Норвегия продава най-скъпо млечни продукти (175% от средното за всички страни).

В рамките на ЕС Дания е най-скъпата страна за хляб и зърнени храни (162% от средното за ЕС), месо (137%) и риба (129%), докато в Кипър са най-скъпи млякото, сиренето и яйцата (140% от средното за ЕС).

Сред всички 38 страни Румъния е най-евтината страна за хляб и зърнени храни (53% от средното за всички страни и за ЕС), Албания за месо (53% от средното за всички страни), Македония за риба (59%), докато Полша продава най-евтино мляко и млечни продукти (65%).

Сред държавите-членки на ЕС, най-ниското ниво на цените на почти всички подкатегории се наблюдава в Полша, с изключение на хляба и зърнените храни, които са най-евтини в Румъния, следвана от България (58% от средното за ЕС).

Продукти с мазнини, плодове, зеленчуци, картофи и други хранителни продукти

Тези групи представляват средно 3%, 20% и 13% от разходите на домакинствата за храна.

Сред всички 38 страни най-ниските цени за продуктите с мазнини, плодове, зеленчуци и картофи се наблюдават в Македония (66% и 48% от средното за всички страни), а за други хранителни продукти – в Полша (67%).

Най-високите цени за почти всички категории отново се наблюдават в Швейцария, с изключение на други хранителни продукти, които са най-скъпи в Норвегия (179% от средното за всички страни).

Сред държавите-членки на ЕС, Полша е най-евтина страна за олио, зехтин, масло и други хранителни продукти (72% и 67% от средното за ЕС), а Румъния – за плодове, зеленчуци и картофи (49%). Дания е най-скъпата страна за всички продукти, с изключение на плодове, зеленчуци и картофи, за които се наблюдават най-високи цени в Швеция (137% от средното за ЕС) .

България се нарежда с 5% по-високи цени на продуктите с мазнини спрямо средното за ЕС (105%).

Ценово сближаване

Изследвания на Евростат показват, че за всяка основна група от продукти разликите в цените през 2015 г. са по-малки, отколкото през 2003 г..

Спадът на коефициента на вариране за държавите-членки между 2003 г. и 2015 г. може да се разглежда като показател за сближаване на цените за съответната продуктова група. Разликите в цените са се понижили най-много за храната и за тютюна и донякъде за безалкохолни напитки.

Докато до 2008 г. уеднаквяването на цените е доста ясно изразено, от 2008 г. насам то се забавя и дори в някои категории тече обратен процес.

В изследването на Евростат са включени общо около 440 сравними продукти. Това дава възможност на всички страни да се оценява достатъчен брой продукти, представител на тяхната структура на потребление.

Регал