Начало | Бизнес | Анализ | България е с най-евтини алкохол и цигари в ЕС

България е с най-евтини алкохол и цигари в ЕС

бандерол алкохол

Швейцария е най-скъпата европейска страна за храна, Норвегия – за безалкохолни, алкохолни напитки и тютюн, а Македония е с най-ниски цени и при четирите групи продукти. Това сочи проучване на Евростат за ценовите равнища на хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия в 28-те членки на ЕС, три страни от ЕАСТ (Исландия, Норвегия и Швейцария), пет страни кандидат-членки (Македония, Черна гора, Албания, Сърбия и Турция), една потенциална страна-кандидатка (Босна и Херцеговина) и Косово.

Храна, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия

Според проучването сред държавите-членки на ЕС през 2015 г. в Дания са най-скъпи храната и безалкохолни напитки (142% от средното за ЕС). Ирландия има най-високото ценово равнище на алкохол (175% от средното за ЕС), докато Обединеното кралство продава най-скъп тютюн до момента (218% от средното за ЕС).

Най-ниските цени за храна се наблюдават в Полша (61% от средното за ЕС), за безалкохолни напитки – в Румъния (72% от средното за ЕС), и за алкохолни напитки и тютюневи изделия – в България (64% и 50% от средното за ЕС).

Ценовите разлики са най-силно изразени в рамките на групата от 38-те държави, включително двете страни с най-високи цени от ЕАСТ, и най-вече в страните с най-ниски цени от Западните Балкани. Много по-слабо се проявява тя в еврозоната, отколкото в ЕС, като цяло.

Най-малки ценови разлики се наблюдават при храната, а най-големи – при тютюна, главно поради големите разлики в акцизите върху него в 38-те страни.

Хляб и зърнени храни, месо, риба и млечни продукти

Резултатите от проучването дават представа също и за цените на различните подгрупи продукти в европейските страни. Хлябът и зърнените храни, месото, рибата и млечните продукти представляват средно 18%, 24%, 5% и 17% от разходите на домакинствата за храна.

Сред всички 38 страни Швейцария показва най-високи нива на цените за хляб и зърнени храни (162% от средното за всички страни), месо (254%) и риба (177%), а Норвегия продава най-скъпо млечни продукти (175% от средното за всички страни).

В рамките на ЕС Дания е най-скъпата страна за хляб и зърнени храни (162% от средното за ЕС), месо (137%) и риба (129%), докато в Кипър са най-скъпи млякото, сиренето и яйцата (140% от средното за ЕС).

Сред всички 38 страни Румъния е най-евтината страна за хляб и зърнени храни (53% от средното за всички страни и за ЕС), Албания за месо (53% от средното за всички страни), Македония за риба (59%), докато Полша продава най-евтино мляко и млечни продукти (65%).

Сред държавите-членки на ЕС, най-ниското ниво на цените на почти всички подкатегории се наблюдава в Полша, с изключение на хляба и зърнените храни, които са най-евтини в Румъния, следвана от България (58% от средното за ЕС).

Продукти с мазнини, плодове, зеленчуци, картофи и други хранителни продукти

Тези групи представляват средно 3%, 20% и 13% от разходите на домакинствата за храна.

Сред всички 38 страни най-ниските цени за продуктите с мазнини, плодове, зеленчуци и картофи се наблюдават в Македония (66% и 48% от средното за всички страни), а за други хранителни продукти – в Полша (67%).

Най-високите цени за почти всички категории отново се наблюдават в Швейцария, с изключение на други хранителни продукти, които са най-скъпи в Норвегия (179% от средното за всички страни).

Сред държавите-членки на ЕС, Полша е най-евтина страна за олио, зехтин, масло и други хранителни продукти (72% и 67% от средното за ЕС), а Румъния – за плодове, зеленчуци и картофи (49%). Дания е най-скъпата страна за всички продукти, с изключение на плодове, зеленчуци и картофи, за които се наблюдават най-високи цени в Швеция (137% от средното за ЕС) .

България се нарежда с 5% по-високи цени на продуктите с мазнини спрямо средното за ЕС (105%).

Ценово сближаване

Изследвания на Евростат показват, че за всяка основна група от продукти разликите в цените през 2015 г. са по-малки, отколкото през 2003 г..

Спадът на коефициента на вариране за държавите-членки между 2003 г. и 2015 г. може да се разглежда като показател за сближаване на цените за съответната продуктова група. Разликите в цените са се понижили най-много за храната и за тютюна и донякъде за безалкохолни напитки.

Докато до 2008 г. уеднаквяването на цените е доста ясно изразено, от 2008 г. насам то се забавя и дори в някои категории тече обратен процес.

В изследването на Евростат са включени общо около 440 сравними продукти. Това дава възможност на всички страни да се оценява достатъчен брой продукти, представител на тяхната структура на потребление.

Регал

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...