Начало | Новини | Национални | Предстои подписване на българо-украинската спогодба за експлоатацията на железопътните фериботи

Предстои подписване на българо-украинската спогодба за експлоатацията на железопътните фериботи

ферибот за вагони

Правителството упълномощи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише от българска страна Спогодбата между МТИТС на България и Министерството на инфраструктурата на Украйна за установяване на специален режим на експлоатация на железопътните фериботи между двете страни по предварително установен ред.

железопътен фериботПроектът на документа беше утвърден от кабинета през 2015 г. като основа за преговори. Чрез подписването на спогодбата ще бъде разрешен проблемът с допустимия брой лица, които могат да бъдат на борда на фериботен кораб като придружаващи товара. Техният максимален брой е 92-ма при 12 според сега действащите договорености.

С друго решение заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов беше упълномощен да подпише одобреното през 2010 г. като проект за преговори междуправителствено българо-украинско споразумение за сътрудничество при бедствия.
Документът отчита все по-силно изразяващия се трансграничен характер на природните и предизвикани от човека бедствия, необходимостта от навременни и ефективни решения на свързаните с тях въпроси чрез международно сътрудничество и важността на координирането на съвместните усилия на държавите. Той определя общата рамка за сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между България и Украйна в случай на необходимост.
Очаква се двата документа да бъдат подписани при предстоящото посещение у нас на президента на Украйна.

КРОСС