Начало | Бизнес | Интересно | Задължителна къса верига на доставки в румънските супермаркети?

Задължителна къса верига на доставки в румънските супермаркети?

Румънски магазин СОЦ

Румънската камара на депутатите одобри но 8 юни проект, чиято цел е да се насърчават румънските продукти (в подкрепа на местните производители) и да се гарантира доставката на пресни продукти. Сега проектозаконът за изменение на Закон № 321/2009 за продажбата на хранителни продукти е изпратен на президента на Румъния за обнародване. Въпреки декларираните намерения основните разпоредби в закона пораждат дебати в страната за ползите и последиците от този акт, коментират пред „Регал“ Оана Константинеску е партньор в Schoenherr şi Asociatii SCA, и Тома Барбараса, адвокат в същата кантора.

Какво предвижда проектът

Големите търговци на дребно (тези с повече от 2 млн. евро годишен оборот) ще бъдат принудени да извършват 51% от доставките си на определени категории продукти (като месо, яйца, зеленчуци, млечни продукти и т.н.), по така наречената „къса верига за доставки“. Късата верига за доставки е дефинирана като верига за доставки, която включва ограничен брой фирми, ангажирани в местното икономическо развитие, с близки географски и социални връзки между производители, преработватели и потребители. Разпоредбите ще влязат в сила шест месеца след публикуването им в румънския Държавен вестник.

В допълнение, проектът предвижда етикетите на месо да съдържат информация за страната на произход на животното, мястото на раждане и отглеждане, мястото на клане и умъртвяване, както и търговските марки и имената на фирмите, които са извършили споменатите дейности. Предвижда се етикетите на месни продукти, продавани в Румъния, да включват информация за процента на месото, произведено в страната. Тези разпоредби би трябвало да влязат в сила 90 дни след публикуването на решението на Европейската комисия.

Проектът предвижда глоби до 150 000 румънски леи (около 33 000 евро) за нарушения, както и забрана за извършване на дейност за срок до шест месеца в случай на повторно нарушение.

Реакциите

Членовете на Асоциацията на големите търговци на дребно в Румъния (AMRCR) не вярват, че проектът гарантира подкрепа за румънските производители срещу външните, нито че гарантира достъп на потребителите до качествени румънски продукти. Освен това, AMRCR изчислява, че влизането в сила на този закон ще доведе до увеличаване на цените, загуба на работни места и проблеми с доставките.

Представители на Съвета по конкуренция, на свой ред, твърдят, че документът повдига въпроси за начина, по който се извършва доставката, както и начина, по който ще се контролира спазването на закона.

Други аспекти, които трябва да бъдат взети под внимание са създаването на ясни критерии за понятието „къса верига на доставки“, както и потенциалните правни проблеми, които биха могли да възникнат от влизането в сила на този закон.

Що се отнася до втория аспект, проектозаконът повдига въпроси за спазването на европейското законодателство. По точно става дума за свободното движение на стоки: количествени ограничения върху вноса и всички мерки с равностоен ефект се забраняват между държавите-членки. В тази връзка Съдът на Европейския съюз се произнесе против каквато и да е мярка, която облагодетелства търговията с национални продукти за сметка на такива, произведени в други държави членки. Това би било мярка, еквивалентна на количествените ограничения по смисъла на чл. 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Сега остава да се види дали проектът ще влезе в сила в сегашния му вид и, в случай, че това е така, какви ще бъдат реакциите на засегнатите страни.

Регал