Начало | Новини | Национални | Задължават общините до 20 000 жители да имат доброволни отряди при бедстви

Задължават общините до 20 000 жители да имат доброволни отряди при бедстви

община Чвдар

Доброволни формирования бранят общините с до 20 хиляди души при бедствия и аварии. Това решиха депутатите при приемането на второ четене на Закона за защита при бедствията.

Законопроектът предвижда в общини до 20 хиляди души задължително да се създават доброволни формирования. Такова право имат и юридически лица, които също могат да създават доброволни формирования за своя сметка.

При участието си в акции по време на бедствия и аварии, доброволецът вече нямало да се смята в неплатен отпуск, а ще се освобождава от работодателя във връзка с поетите от него граждански и обществени задължения. Така за времето за участие доброволецът ще получава средства от държавния бюджет по условия и ред, определен от правителството. Участието му в спасителните дейности ще се признава за трудов стаж.

Доброволците да се осигуряват по реда на Кодекса за социално осигуряване, като осигурителните вноски ще са изцяло за сметка на държавния бюджет.

Галерия снимки от с.Чавдар, община Чавдар (най-малката община в България)