Начало | Новини | Национални | Броят на бежанците за първото полугодие е колкото за цялата 2013г.

Броят на бежанците за първото полугодие е колкото за цялата 2013г.

център за бежанцо
6421 лица от 13 държави и такива без гражданство са поискали закрила за първите пет месеца на годината. Това показва статистиката на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет. Само през май месец закрила са поискали 1116 души. Данните за юни месец ще станат известни след около десет дни, но тенденцията е за засилване на бежанския поток през летните месеци.
От януари до месец май включително, ДАБ е предоставила статут на бежанец на 249 лица, а с хуманитарен статут са още 180 души. На 186 лица е отказано предоставянето на статут на бежанец. Справката на ДАБ показва, че има драстично намаляване на бежанския поток от Сирия. От Началото на годината са регистрирани едва 748 сирийци. Най-много са афганистанците – 2859, следвани от иракчаните 2256 лица. От статистическите справки на ДАБ става ясно още, че броят на чуждите граждани потърсили закрила на наша територия от началото на годината всъщност е колкото през цялата 2013 година, когато са регистрирани 7144 лица. До момента обаче, бежанският поток е по-слаб спрямо миналата 2015 г., когато са регистрирани 20 391 бежанци. За 2014 г. ДАБ е регистрирала 11 081 лица търсещи закрила.
Прави впечатление, че ако през 2014 г. и 2015 г. са били предоставени статут на бежанци, съответно на почти 5000 и на около 4500 лица, то поискалите такъв статут и съответно получили е драстично намален през 2016 г. Това означава, че за бежанците България продължава да се приема като транзитна страна по пътя им към държавите от Централна и Западна Европа. Статистиката показва, че от 1116 лица, които са поискали закрила на българска територия през миналия месец, 62% са били мъже, 28% са деца, а жените са едва 10 на сто. 4% от бежанците са с висше образование, 24% без образование и също толкова с начално. Най-висок процент са с основно образование – 28 на сто. /БГНЕС