Начало | Икономика | Национална | АЕЦ “Козлодуй” гарантира изграждането на VII блок, държавата няма да участва

АЕЦ “Козлодуй” гарантира изграждането на VII блок, държавата няма да участва

6ти блок аец козлодуй

С два лоста – за административна и пазарна подкрепа, парламентът може да осигури българското участие в проекта за изграждане на нова ядрена мощност, без да се разчита на държавни гаранции. Така ще се изпълни и условието на правителството да не се засягат публичните финанси. Това стана ясно на международната ядрена конференция на Българския атомен форум, която се провежда във Ваканционния клуб “Ривиера” край Варна, съобщава Стандарт. Възможностите бяха очертани от зам.-председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, който смята да ги внесе като предложения в Народното събрание. Според него първият вариант е да се използва създаденият миналото лято фонд “Сигурност на електроенергийната система”, който компенсира разликите между пазарните и гарантираните цени. Той e подобен на британски фонд, чиято цел е да подкрепя иновативни технологии, които имат бъдеще, но се нуждаят от административна подкрепа, която засега не получават от пазара. В българския фонд постъпват парите от търговията с парникови газове, 5% от приходите от продажби на всички централи, а отскоро и отчисления от ЕСО и “Булгартрансгаз”. За 2015 г. в него са влезли близо 184 млн. лв., които се превеждат на НЕК за ценовите разлики.

От началото на 2016 г. до края на май са постъпили още 127 млн. лв. Очаква се сумите да растат, тъй като въглеродните емисии ще поскъпват заради новите изисквания на Парижкото споразумение за намаляването им в световен мащаб със 70%. След 10-15 години обаче дългосрочните договори за изкупуване на тока от ВЕИ и от т.нар. американски централи ще изтекат, компенсационният механизъм ще спре да действа и тогава парите от фонда може да се прибавят като гаранции за 51% българско участие в проекта за нов блок в АЕЦ “Козлодуй” заедно с избраната площадка и направените досега инвестиции в предпроектни проучвания и лицензионни режими, обясни Николов. Друга възможност е приходите, които АЕЦ “Козлодуй” получава от продажбата на електроенергия за покриване на технологичните загуби при пренос, да се заделят в отделен фонд. Сега цената на този вид енергия се определя от КЕВР и е 30 лв./МВтЧ, но след пълната либерализация на пазара ще зависи от борсата за ток. Средните пазарни цени сега са двойно по-високи – около 60 лв./МВтЧ. Така за 4 тераватчаса технологични загуби годишно ще се получават около 40 млн. лв. приходи.

Те могат да се заделят за бъдещ реактор, обясни Валентин Николов. Така, започне ли да работи на пазарни принципи, АЕЦ “Козлодуй” ще генерира средства за проекта за нова мощност. “Дори още днес Министерският съвет (МС) да вземе решение за изграждане на нова ядрена мощност, реализацията на проекта ще отнеме поне 10 години. Така че нищо не пречи паралелно с процеса по удължаване на срока на експлоатация на V-ти и V-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” да вървят преговори с потенциални инвеститори и да се осигури българското участие във финансирането”, заяви Валентин Николов. Проектът за нова ядрена мощност е изцяло собственост на АЕЦ “Козлодуй”. 100% негова е и създадената компания “АЕЦ “Козлодуй” – Нови мощности”, която изпълнява т.нар. предпроектен етап с цел да събере цялата информация, която е необходима на МС, за да вземе решение да продължи или не с този проект. Досега като част от тази информация е завършена процедурата по ОВОС с положително решение на МОСВ.

Решението на МОСВ обаче се намира във Върховния административен съд, защото се обжалва от различни екологични организации. Другият аспект на технологичното развитие на проекта е лицензионната процедура със стъпки, действия и административни актове, които се издават от Агенцията по ядрено регулиране (АЯР). Част от тази процедура е изборът на площадка, за който са подадени документи за преглед и одобрение в АЯР. Все още не е издаден финалният акт – заповед за одобряване на избрана площадка от председателя на АЯР. След като тя стане факт, предстои разглеждане на всички документи от МС, който трябва да вземе информирано решение за бъдещето на проекта, обясни изпълнителният директор на проектното дружество Любен Маринов. Българското правителство ще насочи усилията си към развиване на нови ядрени мощности, тъй като е наясно, че атомната енергетика гарантира чиста енергия на достъпни цени, увери министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на конференцията.

Тя обаче подчерта, че за правителствената подкрепа има няколко условия: “Първото е икономическа обоснованост на проекта, второто – изграждането да не ангажира държавата с гаранции или по друг начин, който би довел до влошаване на публичните финанси. Това означава да се намери стратегически инвеститор. И ако говорим конкретно за Vтт блок на АЕЦ “Козлодуй” – да не се допуска миксиране на цената на тока от новия реактор с цените от V и Vт блок”. Що се отнася до търсенето на стратегически инвеститор, министър Теменужка Петкова потвърди, че голяма компания от Китай е проявила интерес към проекта. Разменени са работни посещения, китайска делегация е посетила АЕЦ “Козлодуй”, но отношенията все още са на фаза “разговори” и няма никакво решение. “Ако има конкретно намерение, първата институция, с която ще го споделим, е българският парламент”, каза министър Петкова и допълни, че кабинетът е склонен да преговаря с всеки потенциален инвеститор.

“За нас от първостепенна важност е удължаването на живота на V и Vт блок на АЕЦ “Козлодуй”, които осигуряват 34% от електроенергията, подчерта Петкова. Срокът им за експлоатация ще бъде удължен с 3 лицензии по 10 години, обясни изпълнителният директор на АЕЦ Димитър Ангелов и увери, че всички програми се изпълняват в срок. “Всички обследвания и анализи по V блок, чийто експлоатационен ресурс изтича през ноември 2017 г., са приключили. До месец предстои да окомплектоваме документацията и най-късно до края на септември ще внесем в АЯР искането за удължаване на лицензията. По същата програма ще действаме и с Vт блок, за него ще имаме повече време и опит и може би ще се справим още по-добре”, каза Ангелов. Той допълни, че за Vт блок тази година се внедрява по-ефективно гориво и се очаква наесен след годишния планов ремонт мощността на реактора да се увеличи на 104%. Неговият експлоатационен ресурс изтича през август 2021 г., но лицензията му е до 2019 г.

Стандарт, БЛИЦ

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...