Начало | Бизнес | Анализ | Ръст в продажбите на мастика, мента и джин

Ръст в продажбите на мастика, мента и джин

барман 1

Лятото настъпва, макар всекидневните валежи да замъгляват този факт, и мечтите за безгрижни дни на плажа с любимия коктейл в ръка са на път да се материализират.

Ръст в продажбите на мента, мастика и джин

През миналия летен сезон (април – септември 2015) сегментът на летните алкохоли (мента, мастика и джин) бележи ръст в продажбите в стойност с 10.2% и в продажбите в обем с 12.9% спрямо същия период на 2014 г. Този ръст се движи основно от мастиката като най-предпочитана лятна алкохолна напитка. Тя представлява 64% от продажбите в стойност на летни алкохолни напитки и 61% от продажбите в обем. Ментата също допринася за общия ръст на сегмента, генерирайки 22.3% от продажбите в обем и 17.4% от продажбите в стойност.

Бестселър е мастиката от 0.7 и между 0.2 и 0.5 л

През последния летен сезон мастиката бележи ръст в продажбите с 15.1% в обем и с 11.8% в стойност. Разфасовките, които определят този ръст, са основно от 0.7 л и по-малките бутилки – от 0.2 л до 0.5 л. С най-голяма тежест за продажбите очаквано е опаковката от 0.7 л. Тя определя 38% от продажбите в стойност и 42.6% от продажбите в обем, като продажбите й растат с 22.5% в обем и с 18.3% в стойност. По-малките варианти – от 0.2 л до 0.5 л, представляват едва 5.7% от продажбите в стойност и 7% от продажбите в обем. Те обаче растат най-бързо – с близо 25% и по двата показателя. Местно произведената мастика генерира по-голямата част от продажбите като цяло и определя тенденциите. Вносните варианти също намират своето място на пазара с дял от 30.1% в стойност и 18.5% в обем.

С най-голяма тежест за продажбите на мастика са обектите в хорека. Този канал обаче бележи спад в продажбите за сезона април – септември 2015 г. спрямо предходния аналогичен с 2.9% в обем и с 1% в стойност. Хранителните обекти от всички варианти – както най-големите, така и най-малките, се оказват определящи за ръста на продажбите на мастика. В супермаркетите над 300 кв.м продажбите на мастика растат с 31.1% в обем и с 28.8% в стойност, като те представляват 20.3% от продажбите в стойност и 24.3% от продажбите в обем.

Ментата е най-растящият летен алкохол

Алкохолите джин и мента представляват 38.8% от продажбите в обем и 36.3% от продажбите в стойност на летните алкохоли. Ментата е напитката, чиито продажби растат най-бързо от всички летни алкохоли през миналия летен сезон спрямо предходния – с 16% в обем и в стойност. Основната разфасовка, която определя положителната тенденция на продажбите на мента, е 1 л. Тя генерира 30% от продажбите в стойност и 19.9% в обем. Ръстът, който бележи, е 29% в стойност и с 32% в обем. От ментата на пазара 99% е българско производство.

Хорека каналът е с най-голяма тежест и за ментата, но тук продажбите растат през последния летен сезон спрямо предишния с 9% в обем и с 12.2% в стойност. В останалите типове обекти се забелязва най-голям ръст на продажбите на мента в много големите и големи хранителни обекти (41 – 300 кв.м). Те генерират 22.3% от продажбите в стойност и 26.9% в обем, и растат с 27% и по двата показателя.

Джинът в разфасовка от 0.5 л набира скорост

Джинът, макар и класическа лятна напитка, е бил по-скоро статичен през последния летен сезон спрямо април – септември 2014 г. Ръстът при него е 2.2% в обем и с 0.5% в стойност. Разфасовката, която се отличава за продажбите на джин, е 0.5 л. Тя расте с 9.8% в стойност и с 11.3% в обем, но все още е с много малък дял за продажбите на джин – едва 6% в стойност и 4.2% в обем. С най-голяма тежест за продажбите е вариантът от 1 л, който реализира 52.6% от продажбите в стойност и 43.4% в обем. Ръстовете при него обаче са по-минимални – с 1.9% в обем и с 0.8% в стойност.

Хорека каналът е с най-голяма важност за продажбите на джин в сравнение с останалите летни алкохоли. В него се реализират 45.9% от продажбите в стойност и 30.3% в обем на тази напитка. Специално в него продажбите на джин спадат в обем с 6.9% и в стойност със 7.4%. Хранителните магазини обаче успяват да компенсират този спад. С най-голямо положително влияние са хипер- и супермаркетите над 300 кв.м. Те генерират 18.3% от продажбите в стойност и 21.6% от продажбите в обем, като през изминалия летен сезон нарастват спрямо предходния с 14.5% в обем и с 20.5% в стойност.

Ръст и извън сезона

Извън силния сезон продажбите и на трите категории бележат ръст на годишна база и в обем, и в стойност. Най-голям е той при ментата – с 15.9% в стойност и с 15.7% в обем. Мастиката расте с 11.5% в стойност и с 12.7% в обем. Темповете при джина са по-бавни – с 1.6% в стойност и с 4% в обем.

Последният сезон беше наистина успешен за летните алкохолни напитки в сравнение с този през 2014 г. Определящи за тази тенденция са местно произведените продукти.

Регал

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...