Начало | Икономика | Национална | Колко монети от два лева има в обращение към момента у нас

Колко монети от два лева има в обращение към момента у нас

монета 2 лева

Знаете ли, че в обращение към 31 март 2016 г. в страната ни са общо 377.6 млн. банкноти? Въпреки че бройката е внушителна, тя е с 35.7 млн. броя по-малко спрямо края на 2015 г. Ето и още няколко интересни факта за парите, с които ежедневно си служим: 1. Парите в обращение днес са 12.09 млрд. лв. За последните 12 месеца те се увеличават с 1.3 млрд. лв., но спрямо края на 2015 г., когато бе отчетен и историческият максимум от 12.7 млрд. лв., имаме спад от над 630 млн. лв.

2. По последни данни на БНБ банкнотите в обращение са 11.833 млрд. лв., а монетите – 251.2 млн. лв.

3. Средната стойност на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2016 г. е 31.33 лв.

4. Средната стойност на монетите в обращение е 13 стотинки.

5. В края на 2015 г. банкнотите в обращение са малко над 413 млн. броя, а три месеца по-късно – 377.6 млн.

6. В последните три месеца расте делът на банкнотите от 50 и 100 лв., а намаляват тези от 2, 10 и 20 лв. Банкнотите от 5 лв. са почти без промяна спрямо края на 2015 г. 6. Общата стойност днес на 50-левовите банкноти възлиза на 4.347 млрд. лв., което им отрежда най-висок дял сред банкнотите в обращение. Следват купюрите от 100 и 20 лв., докато с най-малък дял е двулевката.

7. Броят на банкнотите в обращение пък е най-висок от 20 лв., като те са 30.7% от всички купюри. Следващите най-разпространени банкноти са от 50 и 10 лева.

8. Към края на март в обращение са 2.3 млн. броя от монети от по 2 лв.

9. Само за тримесечие в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 401 броя неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение.

10. Най-много са банкнотите от 20 лв. – 313, следвани от 53 броя от по 50 лв., 29 броя от по 10 лв. и 5 банкноти по 100 лв.

Източник: Profit.bg