Начало | Бизнес | Анализ | Делът на сивия сектор при цигарите – рекордно нисък за последните девет години, според проучване

Делът на сивия сектор при цигарите – рекордно нисък за последните девет години, според проучване

цигари 1

Едва 8.3% е делът на потребление на незаконни цигари към четвъртото тримесечие на 2015 г. и това е най-ниското ниво на нелегална търговия с продукта за последните девет години. Данните са изнесени на работна среща на петте компании от „Инициативата срещу незаконната търговия“* с министър-председателя Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов, заместник-министъра на вътрешните работи Филип Гунев, директора на Агенция „Митници“ Розалия Димитрова, заместник-главния секретар на МВР Георги Абаджиев, директорите на ГДБОП, ГДНП, ГДГП – МВР, и прокуратурата в петък, съобщиха от ПР агенцията VMC / CEC GR Bulgaria.

Само за половин година потреблението на нелегални цигари е намаляло с 5.1 процентни пункта. Изследването в края на второто тримесечие на 2015 г. регистрира спад до 13.4%, а шест месеца по-късно този резултат е подобрен, като е констатиран дял от 8.3% на незаконни цигари – най-ниското ниво за последните девет години, откакто се провежда проучването в България, са обявили компаниите. Те са посочили, че тези резултати са следствие от проявената решителност и политическа воля на правителството, както и от засилените мерки за борба с незаконната търговия с цигари и са в синхрон с публичните данни за увеличени приходи от акцизи през 2015 г.

Министър-председателят Бойко Борисов е обърнал внимание на обективността на проучването, което, чрез избраните методи на изследване, показва реалната ситуация в страната. За постигнатите резултати той е подчертал важността на редовните седмични срещи, които провежда с ръководителите на всички държавни служби, ангажирани с борбата с нелегалната търговия. „Дори и в данните на ЕС, се отчита голямата заслуга на българските органи за разкриване на нелегални фабрики и пресичане на нелегалните канали“, е изтъкнал премиерът, подчертавайки ефективното взаимодействие с Европол и признанието за България като лидер в разкриваемостта.

Министър-председателят е обърнал вниманието на институциите върху нарастващия проблем с незаконната търговия с рязан тютюн, върху относително по-слабите резултати в борбата с контрабандата на цигари в някои региони на страната, както и върху нелегалната търговия по интернет, които изискват още по-големи усилия. „С обща политическа воля митниците, данъчните, полиция, ДАНС, наблюдаващите прокурори, гранична полиция доказаха, че успешно могат да работят заедно“, е коментирал Бойко Борисов. Той е посочил, че усилията ще продължат със същата настойчивост, защото събраните милиарди лева допълнителни приходи, които са „отивали в нечии джобове и са замърсявали цялата система на управление“, сега се влагат за благото на хората.

Министърът на финансите Владислав Горанов е изразил задоволство от резултатите. Той ги е определил като поредното доказателство, че „усилията, които полагаме, не са само политически лозунги, а се материализират на практика“. По думите му, това води както до подобряване на бизнес средата, в която тютюневите компании работят, така и до увеличаване на основен приходоизточник – постъпленията от акцизи, което помага на държавата да финансират други нуждаещи се сектори.

„През първите пет месеца на 2016 г. отчитаме номинално повече от 229 милиона лв. приходи от акцизи или почти 14% номинален ръст спрямо същия период на 2015 г., а общите приходи в държавния бюджет за първите пет месеца на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г. са 1.250 млрд. лв. повече. Ако напомним, че приходите за първите пет месеца на 2015 г. спрямо 2014 г. бяха 1,49 млрд. лв. повече, то имаме общото увеличение от 2.300 млрд. лв. за 2016 г. спрямо 2014 г. – това са номинални ръстове от 12-14% на приходите. Събираемостта на акцизите се дължи и на плавното увеличаване на акциза за достигане на минималните нива за ЕС“, е казал Горанов.

Той е подчертал, че „държавата и законният бизнес са естествени партньори в борбата за изсветляване на икономиката и за утвърждаване на върховенството на закона и правилата“. Финансовият министър е благодарил на представителите на бизнеса, на институциите и на премиера Борисов, който е създал условия за постигане на високо ниво на координация между институциите, довело до намаление на нелегалната търговия в пъти. Министър Горанов е отправил предложение към компаниите за съвместна инициатива за борба с контрабандата под егидата на българското правителство. „Може да е забранено рекламирането на тютюневи изделия, но със сигурност не е забранено да се рекламира спазването на закона“, посочи той.

Заместник-министър Филип Гунев е съобщил статистиката на МВР, довела до тези резултати – задържани незаконни 70 милиона къса цигари и 25 тона нарязан тютюн.

Директорът на Агенция „Митници“ Розалия Димитрова е подчертала, че резултатите от приходите от акцизи за първите 5 месеца на 2016 г. спрямо същия период 2015 година показват ръст от около 33%, изразени в приходи от 885 млн. лв., а очакванията за шестте месеца са за още по-голям ръст – до 36,4 на сто. Димитрова е отчела задържанията на митническите органи до края на май 2016 година – 10 млн. къса незаконни цигари и 26.8 тона нелегален тютюн.

Изразеното от компаниите мнение е, че съществува допълнителен потенциал за ограничаване в нивата на незаконна търговия с тютюневи изделия – цигари и незаконно предлаган рязан тютюн, особено в малките градове и селските райони. Компаниите виждат възможности за подобрение в следните градове, където нивата на потребление на незаконни цигари остават високи: Габрово – 40.2%, Свиленград – 33.7%, Видин – 33.18%, Кюстендил – 27.1%, Сандански – 26.8%,
Пазарджик – 26.7%, Пловдив – 19.5%, Хасково – 18.4%.

Наблюденията и направените анализи на резултатите от проучването показват, че в България по-голямата част от незаконните цигари се предлагат от улични търговци на откритите пазари, чрез доставка по офиси, административни сгради, домове и т. н., чрез добре организирана нелегална дистрибуция.

Мнението на индустрията е, че превенцията и задържанията на незаконни продукти от страна на правоохранителните органи следва да продължат чрез още по-строг контрол на пазара, на границите и чрез разследвания, основани на съвместни действия на всички компетентни институции в България.

2015 г. бе последната година от петгодишния период след 2010 г., в която нямаше промени в акциза. Но ежегодното увеличение на акциза, започнало тази година и предстоящо всяка година в периода 2016-2018 г. е важен момент както за индустрията, така и за потребителите, но е и предизвикателство за правителството, което трябва да продължи планираната добра събираемост на приходите, посочиха представителите на компаниите. Това трябва да стимулира правоохранителните органи за още по-строги мерки, насочени към превенция на притока на контрабандни продукти и разпространение на illicit whites (марки, създадени с цел незаконно разпространение). Повечето illicit whites, намирани в минали години в България, все още са на пазара, но се появяват и нови, като техният произход и тенденция на разпространение все още се установяват и анализират.

На срещата е подчертано от компаниите, че през 2016 г. има още едно съществено събитие, което би могло да отвори възможности за приток на незаконни продукти (вкл. на illicit whites), както и на продукти от страни извън ЕС и на фалшиви продукти). Това e влизането в сила на новите изисквания за опаковките на тютюневите изделия от 20 май 2016 г. поради въвеждането на новата Директива за тютюневите изделия на ЕС. От индустрията са подчертали, че тази ситуация трябва да стимулира и мотивира държавните органи за още по-твърди и решителни действия срещу контрабандата.

Тютюневите компании са напомнили, че контрабандата остава сериозен проблем за ЕС и в световен мащаб, тъй като лишава държавите от законни данъчни приходи и допринася за финансиране на организирана престъпност. Специално внимание е обърнато внимание на факта, че географски България е една от най-уязвимите външни граници на ЕС.

* Инициативата за борба с незаконната търговия стартира през 2010 г. В нея участват Бритиш Американ Табако ЕООД, Булгартабак Холдинг АД, Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД, Импириъл Табако България ЕООД и Филип Морис България ЕООД , като нейна основна цел е да подпомага правоприлагащите органи в България в борбата срещу незаконната търговия с цигари чрез обмен на данни и други дейности. Незаконната търговия с цигари е сериозен проблем за страната и срещу нея трябва да бъдат впрегнати всички усилия и средства, тъй като тя стимулира организирана престъпност, лишава държавата от данъчни приходи, създава риск за потребителите, поощрява тютюнопушенето сред младите хора, вреди на законните търговци и влияе негативно на заетостта в България.

Проучването се осъществява ежегодно за последните 9 години от независима изследователска агенция по метода на анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 14 големи града на страната. То не обхваща останалата част от страната. От 2010 г. насам проучването се извършва на две вълни всяка година – през второто и четвъртото тримесечие всяка година. To се възлага от 5-те тютюневи компании, които са част от „Инициативата за борба с незаконната търговия с цигари“

Регал