Начало | Икономика | Световна | ЕК препоръча по-либерален режим за икономиката на споделянето

ЕК препоръча по-либерален режим за икономиката на споделянето

hand clicking share button on a touch screen interface

Европейската комисия представи насоки, чиято цел е да се помогне на потребителите, предприятията и обществените власти да се включат уверено в икономиката на споделянето, съобщи БТА.

Икономиката на споделянето (чиито емблематични представители са превозвачът Uber, сайтът за настаняване Airbnb и др.) расте бързо, но националните и местните власти въвеждат множество регулаторни мерки. Този подход към новите бизнес модели създава несигурност за дружествата и потребителите, и може да възпрепятства иновациите, създаването на работни места и растежа, се посочва в съобщение на Еврокомисията.

ЕК представя насоки как съществуващото право на ЕС следва да се прилага към икономиката на споделянето:

Какъв вид изисквания за пазарен достъп могат да бъдат налагани?

Доставчиците на услуги трябва да бъдат задължени да получават разрешителни за упражняване на дейности или лицензи, само когато това е абсолютно необходимо за постигането на съответните цели от обществен интерес. Абсолютната забрана за дадена дейност следва да бъде единствено крайна мярка. От платформите не бива да се изискват разрешения за упражняване на дейности или лицензи, когато те действат само като посредници между потребителите и дружествата, предлагащи услугата (например превозвачи или хотелиери).

Държавите в ЕС трябва да правят разлика между отделни граждани, които предоставят услуги в някои случаи, и доставчици, действащи в изпълнение на професионалните си задължения, например като определят прагове въз основа на равнището на активност.

Кой носи отговорност, ако възникне проблем?

Платформите за сътрудничество могат да бъдат освободени от отговорност за информацията, съхранявана от тях от името на предлагащите дадена услуга. Те не следва да бъдат освобождавани от отговорност за услугите, предоставяни от самите тях, като например платежни услуги. Комисията насърчава платформите за сътрудничество да продължат да предприемат доброволни действия за борба с незаконното съдържание онлайн и за повишаване на доверието.

Как потребителското право на ЕС защитава потребителите?

Страните в ЕС трябва да направят така, че потребителите да се ползват с високо равнище на защита от нелоялни търговски практики, като в същото време не налагат несъразмерни задължения на граждани, които предоставят услуги само в отделни случаи.

Кога съществува трудово правоотношение?

Трудовото право до голяма степен попада в обхвата на националните компетенции, като се допълва от минималните социални стандарти и съдебната практика на ЕС. Държавите в ЕС по желание могат да вземат предвид показатели, като отношение на подчинение на платформата, естество на работата и възнаграждение, когато решават дали някой може да бъде възприеман за нает от дадена платформа по трудови правоотношения.

Какви данъчни правила са в сила?

Доставчиците на услуги и платформите в контекста на икономиката на споделянето трябва да плащат данъци като всички останали – данък общ доход, данък върху корпоративните приходи и данък добавена стойност. Държавите в ЕС са насърчени да продължат да опростяват и поясняват прилагането на данъчните правила в условията на икономика на споделянето. В тази област платформите трябва да сътрудничат на националните власти за регистриране на икономическата дейност и улесняване на събирането на данъци.

ЕК приканва държавите в ЕС да преразгледат и да променят съществуващото законодателство в съответствие с тези насоки.

Източник: Регал

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...