Начало | Новини | Световни | Лечение вместо наказание за наркозависими?

Лечение вместо наказание за наркозависими?

Джейн Монтеней

Новите наркотици настъпват мощно в Европа, отчете представеният на 31 май тази година в Лисабон Европейски доклад за наркотиците. Един от най- сериозните проблеми, свързани с тях и в България, са психотичните епизоди при непълнолетни. Повече за особеностите и начина, по който се приемат от терапевтите в Европа, както и други интересни моменти от доклада, разказа Джейн Монтеней, научен анализатор в Европейския център за мониторинг на наркотици и наркотична зависимост, предаде специалният пратеник на БГНЕС в Лисабон Веселина Божилова.

Предизвикателство ли са за терапевтите в Европа психотичните епизоди при непълнолетни? Това е част от предизвикателството. За много страни в Европа лечението на непълнолетни наркозависими изобщо е голямо предизвикателство, тъй като програмите са направени за възрастни. Непълнолетните биват насочвани към детски консултационни центрове, не само към програми за лечение за възрастни. Така че един от проблемите е сътрудничеството между детските консултационни центрове с терапевтичните програми за възрастни, което може да доведе до качествена помощ.

Ако се фокусираме конкретно върху новите психоактивни вещества, един от най- сериозните проблеми е това, че ние знаем съвсем малко за тях. Това означава и ограничено познание за начините на лечение. Тези вещества непрекъснато се променят, така че един и същ продукт, минал през няколко джоба, може да съдържа различно количество канабиноид например.

В момента правим мащабно изследване на новите наркотици- разпространение, видове, начини на лечение, законови мерки. Това, което научихме от експерти от различни страни, когато ги попитахме как се справят с тях, е че около 90% от случаите се повлияват от съществуващите начини за терапия на зависимост от незаконни наркотици. Много хора се тревожат от новите вещества, чиито имена дори не могат да произнесат, не знаят как да реагират. В повечето случаи съществуващите терапевтични техники могат да помогнат. В мрежата на спешната помощ лекарите трябва да използват лекарствата, които прилагат при интоксикация със стимуланти, психозите са друг елемент от картината. Обикновено при справянето си с тях лекарите използват опита си от психози с метамфетамини. Така, залагайки на опита с наркотиците досега, в повечето случаи това се оказва най- добрият подход. Професионалистите в тази сфера разчитат на него и го използват.

В Европейския доклад е отбелязано, че 85% от хората, потърсили лечение за канабис в Унгария, са насочени от правосъдието. Доколко типично е това за всички, потърсили лечение за канабис и как стои въпросът с опцията “ лечение вместо наказание“ в Европа?

Това са твърде различни проблеми. Наблюдаваме чувствително увеличение на броя на хората, които търсят лечение за пръв път и посочват като основно психоактивно вещество канабиса. Това е характерно за Европа, без значение дали са дошли доброволно или под натиск на семейство, работна среда или от правосъдието. Но както виждате, броят на изпратените от съда е много голям. Това е свързано с алтернативата, приета от криминалното правосъдие – в много страни задържаните за притежание на наркотици могат да избират дали да изтърпят наказанието си или да се лекуват. Но нека обясним и какво се има предвид под лечение за канабис- в различните страни се прилагат разнообразни варианти.

Има цяла поредица от възможности- някъде това включва интернет програми, другаде консултации за млади хора, в някои случаи става дума за лечение в специализирана резидентна програма. Така че не е просто да се посочи какво са дефинирали различните страни като лечение за канабис.

Най- важният въпрос за България в тая конкретна област е в колко страни в Европа се прилага опцията „ лечение вместо наказание“, у нас тя не е възприета.

– Не мога да посоча точния брой, но е често срещана практика и е свързана със зрелостта на мислене по отношение на проблема с наркотиците- да се въведе някакъв механизъм, който да дава възможност на хората при определени обстоятелства, обикновено арест за притежание на наркотици, те да могат да избират. Португалия е страната, която е най- известна с политиката си в тази сфера, Обединеното кралство също има подобна практика, много други страни предлагат тази алтернатива. Вместо наказание в затвора, лечение. /БГНЕС