Начало | Икономика | Национална | Банките с 51% годишен ръст на печалбата до 134 млн. лв. през април

Банките с 51% годишен ръст на печалбата до 134 млн. лв. през април

пари в количка

Финансовият резултат е най-високият от началото на годината, като за четири месеца кредитните институции печелят 439 млн. лв.

През април печалбата на 27-те банки, опериращи на българския пазар, се повишава с 22,6% на месечна и с 50,6% на годишна база до 134 млн. лв. Това е най-високата печалба от началото на годината, показват изчисленията на Investor.bg на база данните на Българска народна банка (БНБ).

През първите четири месеца на 2016 г. банковият сектор печели общо 439 млн. лв., което е със 17,4% повече в сравнение с 4-месечието на миналата година, когато на пазара все още имаше 28 търговски банки.

Печалба на банковата система (в млн. лв.)

Графика: Investor.bg по данни на БНБ

Резултатите обхващат вече 27 банки, защото през март бе финализирана окончателно сделката за закупуването на клоновата мрежа на Алфа Банк в България от страна на Юробанк България (Пощенска банка). Още тогава Юробанк стана четвъртата по активи в страната, като запазва позицията си и в края на април.

Топ 5 на банките по размер на активите се оформя от УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Юробанк и Обединена българска банка. Освен това заедно те генерират 75% от общата печалба на системата в периода януари-април 2016 г., показват още изчисленията на Investor.bg.

От своя страна през април активите на банковата система се увеличават с 0,2% на месечна база, или с 200 млн. лв., до 87,3 млрд. лв.

БНБ отчита нарастване на паричните наличности с 10,3% до 1,59 млрд. лв. и на паричните салда в централни банки с 1% до 12,35 млрд. лв. При портфейлите с ценни книжа има спад от 2,2%, или с 273 млн. лв. В края април портфейлите с ценни книжа и парите на банките в БНБ заемат по 14% от общия размер на активите на банките.

Кредитният портфейл на търговските банки бележи месечен ръст от 0,3%, или със 144 млн. лв., до около 54,5 млрд. лв. основно заради прираста на заемите за фирми и домакинства.

Натрупаната обезценка по кредити и вземания за първите четири месеца на 2016 г. е 219 млн. лв. при 244 млн. лв. за съответния период година по-рано. Възможно е през май, юни и юли обезценките да нараснат, защото банките вече са във фаза на стрес тест, който трябва да проведат според вече определените критерии и в зададените срокове.

Трезорите имаха време до 31 май да тестват балансите си на база основните сценарии, заложени от БНБ, като до 29 юли трябва да проведат и тест на база резултатите от проверката на качеството на активите.

Изчисленията показват още, че депозитите в банковата система отбелязват месечен растеж от 0,4% до 73,9 млрд. лв. Прирастът е движен както от привлечените средства от домакинства, така и от фирми.

По отношение на приходите в периода януари-април 2016 г. нетният лихвен доход на банките, изчислен като разлика между приходите от лихви и разходите за лихви, се покачва с 61,9% на годишна база до 943 млн. лв. За сравнение – в края на първото тримесечие нетният лихвен доход бе в размер на 701 млн. лв.

Нетният лихвен доход е висок поради ниските разходи за лихви, извършени през 4-месечието, които са за 180,5 млн. лв. Приходите от лихви пък възлизат на цели 1,124 млрд. лв.

За четири месеца нетният доход от такси и комисиони, изчислен като разлика между приходите от такси и комисиони, които получават банките, и разходите на трезорите по това перо, нараства с 67,7% на годишна база до 290,7 млн. лв., показват още изчисленията на Investor.bg.

Административните разходи, които включват разходите за персонал, нарастват със 70% на годишна база до 526,4 млн. лв. Към 31 март бяха за 377,4 млн. лв.

И ликвидността, и капиталовата адекватност на банковата система остават високи.

В края на април 2016 г. коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба №11 на БНБ, се понижава до 36,57% от 37,07%, колкото бе в края на предходния месец.

Към 31 март 2016 г. съотношенията на капиталова адекватност на банковата система се повишават в сравнение с отчетените в края на четвъртото тримесечие на 2015 г. Съотношенията на обща капиталова адекватност, на капитала от първи ред и на базовия собствен капитал от първи ред в края на март са, съответно – 22,92%, 21,35% и 20,88%.

Това е факт и след като собственият капитал на банковата система нараства с 0,9% на месечна база, или със 105 млн. лв., до 11,7 млрд. лв.

Автор Свилен Колев, редактор Бойчо Попов, Инвестор

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...