Начало | Бизнес | Анализ | Потреблението на бутилирана вода в дома расте

Потреблението на бутилирана вода в дома расте

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Бутилираната вода регистрира ръст в домашното потребление от 6% в стойност за периода от март 2015 до февруари 2016 г. спрямо аналогичния 12-месечен период на преходната година. Увеличението в обем е 4.6%, а средните цени са нараснали с 1.3%. От март 2015 до февруари 2016 г. бутилирана вода поне веднъж са закупили 71% от българските домакинства, което е с 1 процентен пункт повече спрямо предходната година. За позитивното развитие на категорията допринасят също и по-честите покупки и по-голямото количество на единично пазаруване. Средното количество бутилирана вода, което българските домакинства пазаруват за вкъщи на едно посещение в магазина, е 8 литра.

Безалкохолните напитки

Бутилирана вода анализ 1Включващи газирани, сокове и нектари и студен чай, са категория, която регистрира спад в домашната консумация на годишна база. Намалението се отнася и за трите сегмента, като най-голямо в стойност е при студения чай (-7%), следван от соковете и нектарите (-3.4%) и газираните напитки (-1.2%). Негативното представяне се дължи на отлива на купувачи от тези категории и намаление в закупените литри на единично посещение в магазина.
Газирани напитки за вкъщи са купили 86% от домакинствата в страната, което е с 1 процентен пункт по-малко спрямо предходната година. През втория период категорията сокове и нектари е влязла в дома на три четвърти от българските домакинства, регистрирайки спад в пенетрацията от 2 процентни пункта. Една пета от домакинствата са купили студен чай за домашна консумация.
Газираните безалкохолни напитки са били пазарувани по-рядко през годината до февруари 2016, но на по-висока цена с 6.7%. Соковете и нектарите регистрират спад на цените от 0.7%. Студеният чай отчита отлив на купувачи, но тези, които са продължили да купуват категорията през втория период, са купували по-често, по-малки обеми и на по-висока цена с 4%.

Разпределението на типовете магазини

Бутилирана вода анализ 2При покупката на вода и безалкохолни напитки е приблизително еднакво. С най-голяма тежест са малките хранителни магазини, обслужвани от касиер. Делът на този тип обекти при бутилираната вода е 34% и не се променя спрямо предходната година. При безалкохолните напитки важността на традиционните магазини е 38%, като те нарастват с 3 процентни пункта.
Хипермаркетите заемат 18% от покупките на вода и увеличават тежестта си с 1 процентен пункт спрямо предходния анализиран период. Важността на този канал при безалкохолните напитки е 12%, което е с 2 процентни пункта по-малко спрямо аналогичния период предходната година.
Делът на минимаркетите остава постоянен през двата периода – при бутилираната вода той е 17%, а при безалкохолните напитки – 21%.
През супермаркетите преминават 15% от покупките на вода и 16% от безалкохолните напитки.
Дискаунтърите намаляват тежестта си с 1 процентен пункт и при двете категории. През периода от март 2015 до февруари 2016 година 12% от покупките на бутилирана вода и 11% от тези на безалкохолни напитки са били направени от този тип магазини.

Продуктите „Собствена марка“

отчитат ръст в бутилираната вода и спад при безалкохолните напитки. През предходната година този дял в категорията вода е бил 21% в обем, а през текущия нараства до 22%. Основният двигател на този ръст е по-голямото количество, което се пазарува на единична покупка. Ако през предходната година средно на посещение са били закупени 8.8 литра бутилирана вода под собствена марка на веригата, то през текущата това количество е почти 10 литра.
Делът на собствените марки при безалкохолните напитки се свива от 18% в обем до 13% през текущия анализиран период. Спадът се дължи на по-редки покупки, по-малки обеми, закупени на единично пазаруване, както и по-малката база от купувачи.
Бутилираната вода е доминирана почти изцяло от български производители, докато повече от половината от закупените обеми при безалкохолните напитки са били на чуждестранни марки. Най-голямо е присъствието на международни играчи в сегмента студен чай, в който 67% от покупките в обем са чуждестранни марки. Делът им в соковете и нектарите е 43%, а в безалкохолните напитки – 55%.

Автор: Мария Вельова, GfK България
Консултант изследовател „Потребителски панел“
Регал